Thursday, 19 September 2013

In beautiful Košice! / W pięknych Koszycach!Košice currently is the European Capital of Culture. It is the largest city in Slovakia after the capital Bratislava. It is situated at the eastern reaches of the Slovak Ore Mountains, near the border with Hungary, 90 kilometres to the border with Poland.

There is no language barrier between Polish and Slovaks since the residents of Košice understand very well and often even speak very well Polish language.

We prepared the directories and guides presenting the culture offer of Cracow. This information is specially good for those who have not been yet in Cracow; however, many of Košice inhabitants know the capital of the Malopolska region. They were interested in folders of the national parks or the UNESCO sites in our region, as well as maps of national parks, landscape parks or maps for hiking and cycling, and active toursim. They were also keen on the Wooden Architecture Route folder and a map of the Malopolska region with wooden sites indicated onit. We were also asked about the possible accommodation that is offered in the Malopolska region.

In this beauty city of Košice we felt very well and we are only looking forward till coming back here again.

---PL---

Co roku inne miasto ma możliwość organizowania festiwali, koncertów, wystaw i innych wydarzeń prezentujących tradycję i kulturę swojego kraju w ramach funduszy Unii Europejskiej. Europejską Stolicą Kultury w roku 2013 zostały Koszyce. Jest to drugie co do wielkości miasto Słowacji. Do granicy polsko-słowackiej jest stąd zaledwie 90 km.

Nie ma tutaj bariery językowej ponieważ mieszkańcy Koszyc bardzo dobrze rozumieją i często też mówią po polsku.

Przygotowaliśmy dla nich foldery z ofertą kulturalną Krakowa, bazą muzeów, które warto odwiedzić. Był to szczególnie ważny materiał dla osób, które nie były jeszcze w stolicy Małopolski. Jednak więcej osób zna już Kraków i z uwagą spogląda na materiały dotyczące parków narodowych, obiektów na Liście UNESCO. Ciekawą propozycją jest Szlak Architektury Drewnianej, tym bardziej, że do ulotki o Szlaku dodajemy jeszcze mapę z zaznaczonymi obiektami w całym regionie. Słowacy szukali także map parków narodowych, krajobrazowych czyli miejsc do wędrówek pieszych i rowerowych. Turystyka aktywna jest teraz najbardziej popularna. Pytano również o bazę noclegową w regionie i w Krakowie. W pięknym mieście Koszyce czuliśmy się bardzo dobrze i chętnie odwiedzimy je, gdy będzie okazja. 

  Camper Malopolski in Kosice / Camper Małopolski w Koszycach

 Camper Malopolski at Hlavné námestie - Dolná brana. Kosice / Camper Małopolski na Hlavné námestie - Dolná brana, Koszyce.


Kosice is the biggest city in eastern Slovakia and currently the European Capital of Culture. / Koszyce, to największe miasto we wschodniej Słowacji i obecnie Europejska Stolica Kultury. 

At the Camper Malopolski's stand... / Na stoisku camperowym...

 Camper Malopolski at Hlavné námestie - Dolná brana. Kosice / Camper Małopolski na Hlavné námestie - Dolná brana, Koszyce

No comments:

Post a Comment