Sunday, 30 June 2013

Camper Malopolski visited "Muzyka Zakleta w Drewnie" concert in Siedzina heritage park! / Camper Małopolski odwiedził koncert "Muzyki Zaklętej w Drewnie" w skansenie w Siedzinie!

The Camper Malopolski came back to Poland, but its holiday time has not come yet! Oh no, it is going to be busy time again. While waiting for the next journey abroad the Camper Malopolski decided to take part in the most important touristic and cultural events in the Malopolska region. There won’t be time to rest! The first event was on 30 June and took place in one of the sites that Camper was promoting during its trip to the Benelux countries – heritage park in Siedzina!

Siedzina’s heritage park was chosen by Camper Malopolski because of the concerts which are performed in the magnificent Malopolska’s wooden architecture sites! The “Muzyka Zaklęta w Drewnie” concerts take place since 2006. Each year they are played every weekend from June to August. Each concert is given in a special surrounding – wooden architectural treasure. The varied program beside old-time music has contemporary sounds which are performed together with dance drama or mystery plays.  

The 30th June Hanka Wojciak’s band has performed in Siedzina’s heritage park. Composition of Hanka’s entrancing voice and tremendous band’s music is breathtaking! Energy, temperament of the performers and incredible lyrics – so genuine and truthful, carry audience to another dimension. The Museum of Folk Culture in Siedzina scenery added concert enchantment. Hospitable heritage park’s authorities and local residents welcomed musicians very cheerfully. The museum itself presents traditional Orava region construction: W. Banasik’s chottage from 1806, garner called “Górka” from 1897, and smithy relocated from Spytkowice village. A museum’s extraordinary ornament is a wooden lauretanae bell tower from 1937.


Who has not heard Hanka Wojciak’s band should come over to their next concert! You can find more information on: www.kapelahanki.pl, www.hankawojciak.pl. Very soon the new “Znachorska” record will have it debut!

-----------------------PL-----------------------

Camper Malopolski wrócił do Polski, ale na urlop nie idzie! W oczekiwaniu na kolejny zagraniczny wyjazd promocyjny postanowił brać udział w ważniejszych imprezach turystyczno-kulturalnych w Małopolsce! I tak już 30 czerwca pojawił się w Skansenie w Sidzinie, który jest wpisany na Szlak Architektury Drewnianej!

Skansenie w Sidzinie został wybrany przez Campera Małopolskiego nie bez powodu! 25 maja rozpoczął się cykl letnich koncertów pn. „Muzyka Zaklęta w Drewnie”. Już od 7 lat, od czerwca do sierpnia każdego roku, w czterech kościołach wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO oraz wybranych obiektach na Szlaku Architektury Drewnianej odbywają się koncerty. Program wyjątkowo różnorodny, oprócz muzyki dawnej proponuje również współczesne brzmienia, a także daje możliwość obejrzenia widowisk tanecznych czy misteriów scenicznych.

I tak właśnie 30 czerwca w Skansenie w Sidzinie wystąpiła Kapela Hanki Wójciak. Urzekający głos Hanki i wspaniała muzyka Kapeli to połączenie wybuchowe jak dynamit! Energia, temperament artystów i niezwykłe teksty, tak prawdziwe i szczere, przenoszą słuchaczy w inny wymiar. Sceneria Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie dodawała uroku folkowemu koncertowi. Bardzo gościnna Dyrekcja skansenu oraz okoliczni mieszkańcy z radością powitali muzyków w muzeum, w którym można obejrzeć ekspozycję dotyczącą tradycyjnego budownictwa regionu orawskiego, m.in. chałupę W. Banasika z 1806 r. z wyposażeniem; spichlerz zwany „Górką” z 1897 r., w którym mieści się Izba Pamięci Narodowej, poświęcona pamięci żołnierzy września 1939 r. oraz partyzantom z okresu II wojny światowej oraz kuźnię przeniesioną ze Spytkowic. Niezwykłą ozdobą skansenu jest drewniana dzwonnica loretańska z 1937 r. 

Kto jeszcze nie słyszał Kapeli powinien się wybrać na ich kolejny koncert! Więcej informacji można znaleźć na stronach www.kapelahanki.pl, www.hankawojciak.pl. A już niedługo ukaże się debiutancka płyta „Znachorka”!


***
Camper in front of the heritage park in Siedzina / Camper przed skansenem w Siedzinie

Hanka Wojciak’s band performing in front of the  Museum of Folk Culture in Siedzina / Kapela Hanki Wójciak występująca przed Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie

Hanka Wojciak’s band and the Camper Malopolski / Kapela Hanki Wójciak i Camper Małopolski

Hanka Wojciak’s band, Camper's representatives and the Museum of Folk Culture in Siedzina authorities set against a backdrop of Camper Malopolski / Kapela Hanki Wójciak, reprezentanci Campera i dyrekcja Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie na tle Campera Małopolskiego*For more photos check our PHOTO GALLERY / Więcej zdjęć w naszej GALERII FOTOGRAFICZNEJ

No comments:

Post a Comment