PHOTO GALLERY

Vatican - canonization


Dwa magiczne miejsca Świętego Jana Pawła II
/ Two magic places of Saint John Paul II


ITB Berlin - the world's largest tourism fair / największe światowe targi turystyczne


Camper Małopolski with huge Małopolska's Necklace :)!
Saturday at the ITB Berlin. / Sobota na ITB Berlin.
Everyone who had answered correctly 5 random questions in our quiz could take part in lottery and win a weekend in Kraków. / Każdy kto poprawnie odpowiedział na 5 pytań w naszym quizie dostał korale i mógł wziąć udział w loterii, w której do wygrania był weekend w Krakowie.
Follow us to Małopolska, Kraków Region! / Podążajcie za nami do Małopolski!


Łódź - tourism fair "Na styku kultur"Mediolan, Milan 

artykuł / article: http://campermalopolski.blogspot.com/2014/02/korales-valentines-day-in-milan.html 
Tourism Fair - Brussels:

Tourism Fair - DUBLIN: Holiday World Show 2014: 

Molly Malone. Dublin, Ireland.

 Michael Ring, Minister of State for Tourism and Sport,during the Official Opening of the Holiday World Show 2014 in Dublin. / Michael Ring, Minister Turystyki i Sportu Irlandii, podczas wizyty na polskim stoisku na dublińskich targach Holiday World Show 2014.


 Michael Ring and Daria Glownia, Malopolska Tourism Organisation, during the Official Opening of the Holiday World Show 2014 in Dublin.

 Maureen Ledwith (Left), Director Holiday World and Michael Ring, Minister of State for Tourism and Sport, during the Official Opening of the Home Holiday Pavilion at the RDS Dublin. 


Tourism Fair - UTRECHT:Tourism Fair - HELSINKI:


Tourism Fair - MADRID:

Tourism Fair - BRATISLAVA:
Tourism Fair - STUTTGART:Tourism Fair - LYON:Ogólnopolskie Otwarcie Sezonu Zimowego  w Wierchomli 
/ Nationwide Winter Season Opening in Wierchomla

artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/12/ogolnopolski-sezon-zimowy-otwarty.html  

Oficjalna inauguracja sezonu zimowego. Od lewej: Gaweł Brzeski - prezes Stacji Narciarskiej Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, Katarzyna Sobierajska - wiceminister sportu i turystyki. oraz Marek Sowa - Marszałek Województwa Małopolskiego. Pomiędzy nimi: lodowa postać narciarza.
Wiceminister sportu i turystyki Katarzyna Sobierajska podczas oficjalnego otwarcia sezonu zimowego w Wierchoml.

Rafał Szmytke, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej podczas oficjalnego otwarcia sezonu zimowego w Wierchomli.

Minister sportu i turystyki Andrzej Biernat.

 Zdobywcy certyfikatu „Małopolska Trasa Smakoszy”. 


 

Santa Clause in Małopolska! 

/ Święty Mikołaj w Małopolsce!

Santa Clause changed his slight into Camper Małopolski!
/ Św. Mikołaj zamienił swoje sanie na Campera Małopolskiego!
Santa Clause greets everyone from Camper Małopolski!
Św. Mikołaj pozdrawia z pokładu Campera Małopolskiego!
I love Małopolska!Visegrad journey: / Trasa Wyszehradzka:

SLOVAKIA: Kosice / SŁOWACJA: KOSZYCE

 Camper Malopolski in Kosice / Camper Małopolski w Koszycach 


 Kosice is the biggest city in eastern Slovakia and currently the European Capital of Culture. / Koszyce, to największe miasto we wschodniej Słowacji i obecnie Europejska Stolica Kultury.


Camper Malopolski at Hlavné námestie - Dolná brana. Kosice / Camper Małopolski na Hlavné námestie - Dolná brana, Koszyce. SLOVAKIA: Spišské Podhradie / SŁOWACJA: Spiskie Podgrodzie

The ruins of Spiš Castle form one of the largest castle sites in Central Europe. / Ruiny Zamku Spiskiego zaliczanego do największych tego typu warowni w środkowej Europie.

Spišské Podhradie is situated at the foot of the hill of Spiš Castle. / Spiskie Podgrodzie - jak wskazuje nazwa - było osadą położoną na podgrodziu Zamku Spiskiego.

Camper Malopolski in
Spišské Podhradie. / Camper Małopolski w Spiskim Podgrodzie.

Spišské Podhradie. / Spiskie Podgrodzie.

 

SLOVAKIA - Banská Štiavnica / SŁOWACJA - Bańska Szczawnica

article / artykuł:http://campermalopolski.blogspot.com/2013/09/entering-slovakia-sowacjo-witaj.html

Entering Slovakia! / Witaj Słowacjo! 

 Entering Banská Štiavnica, a town in central Slovakia - a completely preserved medieval town. / Wjeżdżamy do Bańskiej Szczawnicy - miasta położonego w centrum Słowacji, całkowicie zachowanego w swej średniowiecznej formie. 

 In Banská Štiavnica. / W Bańskiej Szawnicy.

 In Banská Štiavnica. / W Bańskiej Szawnicy.

In Banská Štiavnica. / W Bańskiej Szawnicy.


HUNGARY / WĘGRY: Veszprem, Tihany, Esztergom

article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/09/byc-na-wegrzech-i-nie-pojechac-na.html

Camper Malopolski at the Balaton. / Camper Małopolski nad Balatonem.

 
Entering the Veszprem centrum! / Wjeżdżamy do centrum Veszprem!

 The view on Veszprem. / Widok na Veszprem.

 In Veszprem. / W Veszprem. 


 We're getting there - Tihany welcome to! / Zbliżamy się - witamy w Tihany!


 Crossing by Visegrad! / Przejażdżamy przez Wyszehrad!


 Camper Malopolski in Esztergom at the Mindszenty tér and Kis-Duna sétány crossroad. Esztergom - the capital of Hungary from the 10th till the mid-13th century when King Bela IV of Hungary moved the royal seat to Buda (today’s Budapest district).  / Camper Małopolski w Esztergom na skrzyżowaniu Mindszenty tér i Kis-Duna sétány. Esztergom - stolica Węgier od X do połowy XIII wieku, kiedy to król Bela IV Węgierski przeniósł miasto stołeczne do Budy (dzisiejszej zachodniej, w znacznej części zalesionej i górzystej, części Budapesztu, stanowiącej około 1/3 terytorium całego miasta). Camper Malopolski  in front of the Primatial Basilica in Esztergom. The basilica is the seat of the Catholic Church in Hungary. It is also the biggest building in the country and the 18th biggest church in the world. / Camper Małopolski przed Bazyliką św. Wojciecha w Esztergom - siedzibą arcybiskupa Węgier i zarazem najwyższym budynkiem w kraju i 18-sty największym kościołem na świecie.  


 At the Camper Malopolski stand in Esztergom / Przy stoisku camperowym w Esztergom. 


 At the Camper Malopolski stand in Esztergom / Przy stoisku camperowym w Esztergom. 

  At the Camper Malopolski stand in Esztergom / Przy stoisku camperowym w Esztergom.  


The Basilica in Esztergom, the view from the bridge at Dunai. / Bazylika św Wojciecha widziana z mostu nad Dunajem.HUNGARY: Budapest /WĘGRY: Budapeszt 

article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/09/marvellous-budapest-cudowny-budapeszt.html Budapest by night / Budapeszt nocą

 Budapest by night / Budapeszt nocą

  Budapest by night / Budapeszt nocą

 Budapest by night / Budapeszt nocą

HUNGARY/ WĘGRY: Gyor

article / artykuł:http://campermalopolski.blogspot.com/2013/09/lets-meet-in-gyor-hungary-spotkajmy-sie.html
Bratislava / Bratysława

Prague / Praga

article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/09/prague-praga.html

Ostrava / Ostrawa

article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/09/ostrava-welcome-to-witamy-w-ostrawie.html

Malopolski at the Forum Nova Karolina in Ostrava. / Małopolski pod Forum Nova Karolina w Ostrawie.  Ewa, Magda and Ania at the Forum Nova Karolina. / Ewa, Magda i Ania przy Forum Nova Karolina.
Little girl, at the begining a bit shy but once she got the Red Coral Necklace on her smile told us everything :). / Mała dziewczynka - na początku delikatnie nieśmiała, ale jej uśmiech po założeniu czerwonych korali mówił nam już wszystko :).   

Ewa, Magda and Ania at the Malopolski's stand. / Ewa, Magda i Ania przy camperowym stoisku. 
 

17 Dahlie Rallye 


First camper vans parked! / Pierwsze kampery już zaparkowały!

 Dahlie Rallye lead-up. / Przygotowania miejsca zlotu.


Every hour more and more camper vans are arriving (in the background the Camaldolese Hermit Monastery in Cracow)! / Z godziny na godzinę przybywa kamperów (w tle Klasztor Kamedułów w Krakowie)!

Puchary Prezesa Polskiego Związku Motorowego już czekają na zwycięzców! / The chairman of Polish Automobile and Motorcycle Association’s cups are waiting for the winners!

 Strolling in Cracows' costumes... / Przechadzając się w strojach krakowiaków... 


Strolling... / Przechadzając się... 

 Before the sunset / Przed zachodem słońca

Before the sunset / Przed zachodem słońca Zespół Pieśni i Tańca Krakus / Krakus Folk Dance Group


Zespół Pieśni i Tańca Krakus / Krakus Folk Dance Group
On Jan III Sobieski Trail / Szlakiem Jana III Sobieskiego


RUDY:
Article / artykuł:

Camper in front of the oldest narrow gauge rail in Rudy. / Camper przed najstarszą stacja kolejki wąskotorowej w Rudach.


The lime tree in Rudy planted. / Lipa w rudach zasadzona.


Kuznia Raciborska mayor and deputy of Republic of Poland signing in Camper Malopolski chronicle. / Pani burmistrz Kuźni Raciborskiej i poseł RP wpisują się do kroniki Campera Małopolskiego.


Memorial at school in Rudy. / Tablica w szkole w Rudach.

 The ceremony in front of the school in Rudy. / Uroczystość przed szkołą w Rudach.TARNOWSKIE GÓRY:
Article / artykuł:Zenek Nowakowski, runner, teamed up starting in Piekary. / Biegacz Zenek Nowakowski dołączył z Piekar do Gliwic.
 Sobieski’s lime tree in Gliwice planted!/ Gliwicjka lipa Sobieskiego!TARNOWSKIE GÓRY:
Article / artykuł:
Congratulation to the organisers. / Gratulacje dla organizatorów.

Tarnowskie Gory City Council president and chairperson conveying congratulation’s letter. / Prezydent i Przewodniczący Rady Miasta Tarnowskich Gór przekazuja listy gratulacyjne

In front of the museum in Tarnowskie Gory. / Przed Muzeum w Tarnowskich Górach.

The Sobieski lime tree in Tarnowskie Gory planted! / Lipa Sobieskiego w Tarnowskich Górach posadzona!PIEKARY ŚLĄSKIE:
Article / artykuł: 

330-year-old goblet received from Jan III Sobieski. / Kielich od Jana III Sobieskiego sprzed 330 lat.

T-shirt for the Piekary Slaskie president. / Koszulka dla Prezydenta Piekar Śląskich.

Sobieski’s lime tree in Piekary Slaskie planted! / Lipa w Piekarach Śląskich podsadzona!

In front of the basilica of St Mary and St Bartholomew in Piekary Slaskie. / Przed Bazyliką Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich.

Entry of the president of Piekary Slaskie into Camper’s chronicle. / Wpis Przedenta Piekar Sląskich do kroniki campera.BYTOM:
Article / artykuł: 

Team from Bytom with a Sobieski lime tree. / Bytomska ekipa z lipą Sobieskiego.

On a square in Bytom. / Na placu w Bytomiu.

Watering the Sobieski’s lime tree in Bytom. / Podlewamy lipę Sobieskiego w Bytomiu.


BĘDZIN:
Article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/08/in-bedzin-w-bedzinie.html
The Sobieski's lime tree planted! / Lipa Sobieskiego zasadzona!

 Knighthood Fraternity of Bedzin castle team up to Sobieski Trail. / Bractwo Rycerskie zamku Będzin dołącza do Szlaku Sobieskiego.


In Bedzin by the Jan III Sobieski monument. / W Będzinie przy pomniku Jana III Sobieskiego.

Camper in front of the castle in Bedzin. / Camper przed Zamkiem w Będzinie.


MYSŁOWICE:
Article / artykuł:http://campermalopolski.blogspot.com/2013/08/on-jan-iii-sobieski-trail-szlakiem-jana_29.html

'Mysłowicki Detektyw Historyczny, Sobieski Trail partner, on official lime tree planting. / 'Mysłowicki Detektyw Historyczny, partner Szlaku Sobieskiego, na uroczystym zasadzeniu lipy.

Edward Lasok, the president of the city Mysłowice, on official lime tree planting. / Edward Lasok, prezydent Mysłowic, na uroczystym zasadzeniu lipy.
 
 Memorial, Myslowice. / Tablica pamiątkowa, Mysłowice.


 Camper in Mysłowice, on Jan III Sobieski Trail. / Camper w Mysłowicach na Szlaku Jana III Sobieskiego.


First day: / Dzień pierwszy:
Article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/08/on-jan-iii-sobieski-trail-szlakiem-jana.html

 Entering thorugh the Bernardine Gate. / Wjeżdżając przez Bramę Bernardyńską.

 Camper will be escorting walkers during on their Jan III Sobieski Trail / Camper będzie towarzyszył piechurom na Szlaku Jana III Sobieskiego.
 
 The king Camper I ;)! / Król Camper I ;)!

 The first camper at the Wawel Hill! / Pierwszy kamper na wzgórzu Wawelskim!

 Photograph with Jan III Sobieski Trail's departing walkers, Wawel Catherdal / Zdjęcie pamiątkowe z wyruszającymi na Szlak Jana III Sobieskiego piechurami, Katedra na Wawelu.

 Photograph with Jan III Sobieski Trail's departing walkers and friends, Wawel Catherdal / Zdjęcie piechurów wyruszających na szlak Jana III Sobieskiego i przyjaciół, Katedra na Wawelu.


Leszek Zegzda and  Mirosław Bartyzel together with two lesserpoland highlanders :)/ Leszek Zegzda i Mirosław Bartyzel z i koralowymi góralami małopolskimi:)
Polana Sosny, Niedzica - the final concert of "Music in Magic Wood" / koncert finałowy cyklu "Muzyka Zaklęta w Drewnie" 

 Article and more photos / artykuł i więcej zdjęć: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/08/the-final-music-in-magic-wood-concert.html 


 At the Polana Sosny (Pine Glade), Niedzica, Malopolska.

 At the Polana Sosny (Pine Glade), Niedzica, Malopolska."Polonia Minor" prices handed! / Nagrody "Polonia Minor" wręczone!
 article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/07/the-polonia-minor-prices-in-hands-of.html


 Maria and Jan Hyra, the Greek Catholic Parish Church in Kwiatoń conservators, and Magdalena and Stanisław Stawowiakowie – the Greek Catholic Parish Church in Kwiatoń and the Parish Church in Binarowa preservationists 
/ Państwo Maria i Jan Hyrowie, opiekunowie cerkwi w Kwiatoniu, oraz Państwo Magdalena i Stanisław Stawowiakowie, konserwatorzy zajmujący się kościółkiem w Binarowej oraz cerkwią w Kwiatoniu

 

The parish priest Janusz Kurasz – two UNESCO sites conservator: the Catholic Parish Church in Sekowa and Owczary / Ksiądz Proboszcz Janusz Kurasz - opiekun dwóch zabytków z Listy UNESCO - kościoła w Sękowej oraz cerkwi w Owczarach
   

Camper Malopolski in front of Nowy Sącz Culture Center, 15th Malopolska voivodeship sejmik session / Camper Małopolski przed Małopolskim Centrum Kultury w Nowym Sączu podczas XL sesji Sejmiku Województwa Małopolskiego Malopolska is celebrating! We present you the new promotional materials about our 8 wooden treasures inscribed on the UNESCO list / Małopolska świętuje! I częstuje nowymi materiałami promującymi 8 drewnianych obiektów wpisanych na Listę UNESCO
SIEDZINA, MALOPOLSKA REGION - the "Muzyka Zaklęta w Drewnie" concert / SIEDZINA, MAŁOPOLSKA - koncert Hanki Wójciak w ramach "Muzyki Zaklętej w Drewnie"

article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/06/the-camper-malopolski-came-back-to.html

Camper in front of the heritage park in Siedzina / Camper przed skansenem w Siedzinie


Hanka Wojciak’s band / Kapela Hanki Wójciak


Hanka Wojciak’s band performing in front of the  Museum of Folk Culture in Siedzina / Kapela Hanki Wójciak występująca przed Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie


Mr. Stanisław Czarny, director of the Museum of Folk Culture in Siedzina, thanks the band and the Małopolska Tourism Organisation / Dyrektor Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie p. Stanisława Czarny dziękuje Kapeli i organizatorom Małopolskiej Organizacji Turystycznej


Hanka Wojciak’s band and the Camper Malopolski / Kapela Hanki Wójciak i Camper Małopolski


Hanka Wojciak’s band, Camper's representatives and the Museum of Folk Culture in Siedzina authorities set against a backdrop of Camper Malopolski / Kapela Hanki Wójciak, reprezentanci Campera i dyrekcja Muzeum Kultury Ludowej w Sidzinie na tle Campera Małopolskiego


THE WAY BACK FROM ROME / WRACAJĄC Z RZYMU

Regards from the return way! / Pozdrowienia z trasy powrotnej!


Sunset in the Camper Malopolski's mirrow / Zachód słońca w lustrze Campera Małopolskiego

 Regards from the return way! / Pozdrowienia z trasy powrotnej!


ROME, ITALY / RZYM, WŁOCHY


Malopolska's Red Corals at theVatican! / Małopolskie korale w Watykanie!


in the Vatican/ w Watykanie

 
in the Vatican / w Watykanie


 in the Vatican / w Watykanie

 
 in the Vatican / w Watykanie

 
 Grab the map, put the Red Coral necklace on and drive from Vatican STRIGHT TO MAŁOPOLSKA! / Mapy w dłoń, korale na szyje i JEDZIEMY! DO MAŁOPOLSKI!

 The guest were given a warm welcome by Małgorzata Furdal (left) and Katarzyna Gądek (right). Maurizio Di Maggio (center), famous Italian journalist and radio presenter, conducted the event. / Gości powitali: Małgorzata Furdal oraz Katarzyna Gądek. Wieczór prowadził znany włoski dziennikarz i prezenter radiowy Maurizio Di Maggio.

 (copyright © Irene Vecchio per L’Ente Nazionale Polacco per il Turismo di Roma)
 Daria Głownia, our Camper's representative, spoke about Malopolska's tourist attractions and presented Camper Malopolski's project / Daria Głownia, reprezentantka naszego Campera, opowiedziała o małopolskich atrakcjach turystycznych i przedstawiła gościom projekt "Małopolskim Koralem przez Europę" 

The celebration took place at barge close to Cavour bridge, nearby Castel Sant’Angelo/ Wydarzenie miało miejsce na barce niedaleko mostu Cavour, w okolicach Zamku Św. Anioła 

 Joanna Słowińska and AKT presented music inspired by Polish and Slavic traditional sounds / Joanna Słowińska i zespoł AKT zaprezentowali repertuar folkowy, inspirowany polską i słowiańską muzyką tradycyjną.  


  Joanna Słowińska and AKT / Joanna Słowińska i zespoł AKT
 
  (copyright © Irene Vecchio per L’Ente Nazionale Polacco per il Turismo di Roma)
Girls were making garlands of flowers and leaves, which later they floated on the Tiber river. / Dziewczęta plotły wianki ze świeżych liści i kwiatów, które później wrzucały do Tybru. 
(copyright © Irene Vecchio per L’Ente Nazionale Polacco per il Turismo di Roma)
 Malopolska's delicacies were not missed / Nie zabrakło również małopolskich przysmaków

 In a moment the garland will float in the Tiber... / Jeszcze chwila i wianku popłyniesz Tybrem... 

Fire is the fundamental element associated with the Saint John's Eve celebration. It guarantees love in the comming year / Ogień jest jednym z fundamentanych elementów Nocy Świętojańskiej. Zapewnia nadejście wielkiej miłości w najbliższym roku. 

Float, float garland as far as you can... / Płyń wianku, płyń jak najdalej... 
 

According to Slavic customs if a girl troughs garlands into the river and a man will take it from the water that she will not have to wait one more year to find the great love. / Według starych wierzeń jeśli wianek rzucony przez dziewczynę do wody zostanie wyłoniony przez młodzieńca, zapewni to jej odnalezienie wielkiej miłości w najbliższym roku.


  (copyright © Irene Vecchio per L’Ente Nazionale Polacco per il Turismo di Roma) 
Ania, our Camper Malopolski team member, throwing a garland into the Tiber. This smile says everything - her garland will be captured by a man / Ania, jedna z reprezentantek załogi Campera Małopolskiego rzucająca wianek do Tybru. Ten uśmiech mówi wszystko - jej wianek zostanie wyłowiony przez któregoś z młodzieńców.  

 Guests in self-made garlands / Goście w samodzielnie przygotowanych wiankach

Guests wearing the garland and Małopolska's Red Coral necklace / Goście w wiankach i małopolskich koralach 


   (copyright © Irene Vecchio per L’Ente Nazionale Polacco per il Turismo di Roma) 
 A girl in a self-made garland / Dziewczynka w samodzielnie plecionym wianku

 
Wioletta signing in Camper Małopolski's chronicle, at Cavour bridge / Wioletta wpisująca się do kroniki camperowej na moście Cavour
PARIS, FRANCE / PARYŻ, FRANCJA
article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/06/it-happened-icing-on-cake-paris-i-stao.html

Nearby stand at Place de la Sorbonne / Przy stoisku na Placu Sorbońskim

A polish student met in front of the Sorbonne Univeristy / Polski student spotkany przed uniwersytetem sorbońskim 

Two Parisian graduates holding their 'Université Paris-Sorbonne diploma and Malopolska's Red Coral Necklace! / Dwie świeżo upieczone paryskie absolwentki Uniwersytetu Sorbońskiego trzymające dyplom i Małopolskie Korale!

Visiting UNESCO Headquarter: This year Malopolska is celebrating the 10th anniversary of inscription of its 4 wooden Gothic churches into the UNESCO’s list! Moreover, this year we are expecting Committee’s decision about inscription of the 4 other wooden Lemko Churches! Cross your fingers! The UNESCO’s Committee decision will be made very soon! 
/ W tym roku obchodzimy 10-lecie wpisu drewnianych gotyckich kościołów na Listę UNESCO! Ponadto, już w najbliższym czasie spodziewamy się decyzji Komitetu odnośnie wpisania 4 drewnianych cerkwi łemkowskich na tą listę! Trzymajmy mocno kciuki! Decyzja Komitetu Dziedzictwa UNESCO już niedługo!


It's hard to find Camper Malopolski among French cars  / Jakże trudno znaleźć Campera Małopolskiego pomiędzy francuskimi pojazdami Burgundian vineyard / Bungurdzie winnice


LEUVEN, BELGIUM / LEUVEN, BELGIA

Mr. Dirk Vansina,Leuve’s vice mer, receiving Red Coral necklace from Camper Malopolski's team / Pan Dirk Vansina, wice mer miasta Leuve, otrzymujący Korale od załogi Campera Małopolskiego
Memorial of the friendship act between Cracow and Leuven, signed in 1991 / Tablica upamiętniająca akt podpisania przyjaźni pomiędzy miastami Leuven i Krakowem w 1991 r.

Leuve's catherdal and Camper Małopolski / Katedra w Leuven i Camper Małopolski

Mr. Dirk Vasina signing in Camper Malopolski's chronicle / Pan Dirk Vasina wpisujący się do kroniki camperowej

One of the ladies visiting our stand today / Jedna z Pań z odwiedzających dzisiaj nasze stoiskoLA LOUVIERE and WATERLOO / LA LOUVIERE i WATERLOO
article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/06/la-louviere-and-waterloo.html

Camper Malopolski at the battle field / Camper Małopolski na polu bitwy 

A part of valorous team / Część walecznego team'u

Camper Malopolski in La Louviere / Camper Małopolski w La Louviere

Edward Janowski, chairperson of Polish-Belgian Cultural Association, interviewed by TV / Edward Janowski, prezes Belgijsko-Polskiego Koła Kulturalnego, podczas wywiadu dla telewizji

 Edward Janowski's entry into camper's chronicle / Wpis Edwarda Janowskiego do kroniki camperowej

 Red Corals will always win ;)! / Widać, że korale zawsze zwyciężą ;)!BRUSSELS, BELGIUM / BRUKSELA, BELGIA

article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/06/camper-malopolski-in-capital-of-europe.html


We are in Brussels! / Jesteśmy w Brukseli!


The triumphal arch in Park Cinquantenaire


 Camper Malopolski at European Parliament / Camper Małopolski pod Parlamentem Europejskim

In the Park Cinquantenaire - place of our promotional stand / W parku Cinquantenaire - miejscu naszego stoiska promocyjnego 

Two smiley Belgians signing in our Camper Malopolski's chronicle / Dwóch roześmianych Belgów wpisujących się do księgi Campera Małopolskiego

In the Park Cinquantenaire / W parku Cinquantenaire

Garden Party in the Park Cinquantenaire / 'Garden Party" w parku Cinquantenaire

On the way to Brussels / Na drodze do Brukseli

 Red Wooden Corals! / Korale!

  Red Wooden Corals! / Korale!

We're going there were the sunset is... / Jedziemy tam gdzie słońce zachodzi...


GHENT, BELGIUM / GANDAWA, BELGIA:
article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/06/we-were-conquering-ghent-podbijamy.html

Camper on the streets of Ghent / Camper na ulicach Gandawy

Many people were coming to visit our stand, seniors and youths – all curious about world and eager to discover new country / Wiele osób odwiedzało nasze stoisko, starsi i młodsi - wszyscy ciekawi świata i chętni poznać nowy kraj
Camper Malopolski under the Sainy Bavo Cathedral / Camper Małopolski pod Katedrą św. Bawona 

The bride and her friends standing by Camper Malopolski

ANTWERP, BELGIUM / ANTWERPIA, BELGIA:
Malopolska at Grote Markt! / Małopolska na Grote Markt
The Wooden Architecure Route was presented / Przedstawiono między innymi Szlak Architektury Drewnianej - tu ze specjalnie przygotowaną na ten wyjazd ulotką informacyjną.
One of our stand's first visitors - Dutch woman and Italian man / Jedni z pierwszych gości - Holenderka i Włoch 
During presentation of touristic attractions in Malopolska / Podczas prezentacji atrakcji turystycznych w Małopolsce... 
Theo wearing Malopolska's necklace and playing Flamish songs / Ubrany w małopolskie korale muzyk przygrywał flamandzkie utwory
And our master - Theo! / A tutaj nasz mistrz - Theo!

Whole camper's team / Ekipa Campera w pełnym składzie
Discussing about the Wooden Architecture Route and things that are to be discovered in Malopolska / Rozmawiając o Szlaku Architektury Drewnianej i tym co jest w Małopolsce do odkrycia

Among the visitors on market squere in Antwerp we also met Polish / Wśród gości na antwerpskim rynku znaleźli się także PolacyON THE WAY FROM NETHERLANDS TO BELGIUM / NA DRODZE Z HOLANDII DO BELGII:
article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/06/the-last-day-in-holland-ostatni-dzien-w.html 
We're so big! / Ale jesteśmy duzi! 
Ania, the first woman who drove our camper / Ania, pierwsza kobieta, która poprowadziła nasz camper 

We're so small... / Ale jesteśmy maleńcy...

Camper and moder art in Rotterdam / Camper i holenderska sztuka nowoczesna w Rotterdamie 


HAGUE, NETHERLANDS / HAGA, HOLANDIA:
the Hague! / Haga!
General Maczek street in Breda / ulica generała Maczka w Bredzie
Look at this tank. Look at us (Malopolska's camper). We're so big!!!! ;) / Popatrz na czołg. Popatrz na nasz camper. Ale jesteśmy duzi ;)!!!!!!


DELFT, NETHERLANDS / DELFT, HOLANDIA:
article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/06/day-full-of-sun-good-stories-and.html

The couple, Red Coral necklace and a camper / Małżeństwo, korale i camper
Christine and Hub studying the map of Malopolska (which indicates more than 250 objects from the Wooden Architecture Route) and looking for places where they have not been yet... / Christine i Hub studiujący mapę Małopolski (zawierającą ponad 250 obiektów z Szlaku Architektury Drewnianej) by zobaczyć gdzie jeszcze nie byli...
 The stand with materials, maps, red wooden necklaces, “krówka” candies and chronicle disposed / Stoisko z przewodnikami, folderami, mapami, koralami, "krówkami" i kroniką.
The Malopolska camper's stand and the half - the pretty one - of its team / Stoisko campera małopolskiego i połowa - ta pięknejsza - jego ekipy ;)


KATWIJK AAN ZEE AND HAGUE, NETHERLANDS KATWIJK AAN ZEE I HAGA, HOLANDIA:
article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/06/3-czerwca-by-dniem-nadmorskim-i-dniem.html
A lady signing in Camper Malopolski's chronicle / Pani wpisująca się do Camperowej kroniki
Camper Team with a visit at the Embassy of the Republic of Poland in the Hague / Ekipa Campera Małopolskiego z wizytą w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze.
Malopolska at the Peace Palace - Vredespaleis / Małopolska pod Pałacem Pokoju - Vredespaleis


HAARLEM AND ZANDVOORT, NETHERLANDS / HAARLEM AND ZANDVOORT, HOLANDIA:
Camper Małopolski in Harrlem / Camper Małopolski w Haarlem
Dutch man at Camper Malopolski's stand  Holender na stoisku Campera Malopolskiego
Dutch tourists getting to know about Malopolska region  Holenderscy turyści dowiadujący się o województwie Małopolskim.
Malopolska in Holland / Małopolska w Holandii 
Polish man met at the seaside / Polak spotkany nad wybrzeżem
AMSTERDAM, NETHERLANDS / AMSTERDAM, HOLANDIA:
article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/06/camper-maopolski-drugiego-dnia-pobytu-w.html

The first red coral necklace given away! / Pierwsze korale wręczone!
Camper presents itself so imposingly above Amsterdam’s canals / Camper okazale prezentuje się nad amsterdamskimi kanałami
The best spot for such a beautiful Camper!/ Najlepsze miejsce dla tak pięknego Campera!


ALKMAAR, NETHERLANDS / ALKMAAR, HOLANDIA:
At the first Dutch camping / Na pierwszym holenderskim kempingu
.
Camper Team at one of the oldest Dutch cheese market, Waagplein in Alkmaar, northern Holland. / Camper Team na jednym z najstarszych targów sera na Waagplein w Alkmaar, północnej Holandii.


DIRECTION - NETHERLANDS / KIERUNEK - HOLANDIA:
Camper Malopolski and its team entered The Kingdom of the Netherlands! / Camper Małopolski i jego załoga wjechali do Królestwa Niderlandów!

The Camper  Malopolski's Team / Ekipa Campera Małopolskiego
First cleaning: look at those smiling faces - the first time is always the best one! / Pierwsze mycie: patrzcie na te uśmiechnięte buźki - pierwszy raz jest zawsze najlepszy!CEREMONIAL CAMPER MAŁOPOLSKI'S FAREWELL / OFICJALNE POŻEGNANIE CAMPERA MAŁOPOLSKIEGO:
Ceremonial farewell by Malopolska Tourist Organisation and friends. Official departure - Camper Malopolski HITS THE ROAD! /  Małopolska Organizacja Turystyczna i przyjaciele żegnają campera. Oficjalne pożegnanie - Camper Malopolski wyrusza w trasę!

CAMPER MALOPOLSKI's INAUGURATION IN LIPNICA MUROWANA / INAUGURACJA CAMPERA MAŁOPOLSKIEGO W LIPNICY MUROWANEJ:
article / artykuł: http://campermalopolski.blogspot.com/2013/05/its-inauguration-time.html


Camper Malopolski and its promotional stand at the market squere in Lipnica Murowana / Camper Małopolski i stoisko promocyjne na rynku w Lipnicy Murowanej
Camper at the market squere in Lipnica Murowana / Camper na rynku w Lipnicy Murowanej
St Leonard’s Church - bird's eye view / Kościół św. Leonarda - widok z lotu ptaka
Camper and St Leonard’s Church in Lipnica Murowana  / Camper i kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej


Camper and St Leonard’s Church in Lipnica Murowana  / Camper i kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej


STILL AT THE GARAGE. SOON ON THE ROAD! 

Still at the garage. Soon on the road!

Let's plaster it! With MALOPOLSKA and RED CORALS! 

Let's plaster it! With MALOPOLSKA and RED CORALS! 

Final project!!! 

Final project!!! 

Still at the garage. Soon on the road!

Preparation time. No branding yet... to be continued (work in progress)... 
/ ciąg dalszy nastąpi (prace trwają)...

4 comments:

 1. Naprawde wspaniala inicjatywa! Niech sie Europa dowie o wspanialej Malopolsce i przyjedzie ja zobaczyc... zycze sukcesow w promocji przede wszystkim w dalszym rozwoju naszego unikalnego regionu! Renata

  ReplyDelete
 2. If only Ania would say: "Come". I would come running to Poland. I am from Holland but I met you in Gent, Belgium. I'm in love! Ania, please say: Come!

  ReplyDelete
  Replies
  1. Hey Henk!

   It’s nice to „see you” again. Camper, together with all its team, after its long journey in Western Europe got finally back home. But we’re not going to rest now! We’re going to take part in one of the most interesting touristic and cultural events in Malopolska – you’re invited! We did a visit in your country, why won’t you come here with re-visit ;)

   See you in Malopolska then :)!

   Ania

   Delete
  2. Wonderful! Ania answered my call! Please tell me where in Molapolska you will be and when.Can I have your emailadress or do you want mine?
   So nice of you to react. I am typing this message with a big smile on my face. I realy want to see you again. We only met a few minutes, but I can not get you out of my mind. :)!

   Henk

   Delete