Tuesday, 11 June 2013

Leuven

The day that we were going to spend in this beautiful city – Leuven, the capital of Flemish Brabant, has started with a full box of emotions! 

We had an appointment at the town hall with Mr. Dirk Vansina, Leuve’s vice mer, responsible for tourism and promotion. The meeting was very successful. Mr. Vasina, very cordial and outgoing man, welcomed us and introduced to history of his city, both ancient and modern. The conversation run for the next two hours. We both got to know more about our partner’s city (Cracow and Leuven are twin cities since 1991). Taken round historical interiors of the town hall we ended up in a beautiful hall, where the partnership act between our cities was signed.

Photo: Memorial of the friendship act between Cracow and Leuven


Mr. Vasina gave an interview to a film crew, who came here today straight from Cracow! The film crew will follow our Camper Malopolski for the next few days. They are going to make shoots for the Polish TV program “Turystyczna jazda” (“Turistical ride”). The film coverage will present the first Camper Malopolski’s journey, promotional actions and interviews made with people encountered by Camper's team. The program will be broadcasted on TVP Regionalna (TVP Regional: Cracow and Katowice) on: 27 June at 17:55, on 28 June at 19:20 and 29 June at 10:45!

After the interview we invited vice mer to our Camper Malopolski, where we continued our conversation about twin cities. Mr. Vasina has left an entry in our Camper Malopolski’s chronicle. This moment was  photographed by us, and the picture is shown on the left side.

When Mr. Vasina left us, we stayed at the square in the surrounding of the Gothic town hall, where we continued to promote our region.  

Photo: Mr. Dirk Vasina signing in Camper Malopolski's chronicle-----------------------------PL-----------------------------
Dzień w tym pięknym mieście, stolicy Brabancji Flamandzkiej, rozpoczął się bardzo ekscytująco. Mieliśmy umówione spotkanie w ratuszu z panem Dirkiem Vansiną – reprezentantem merostwa odpowiedzialnym za turystykę i promocję.

Spotkanie należy zaliczyć do wyjątkowo udanych. Niezwykle serdeczny i otwarty pan Vansina przywitał nas w Leuven i przybliżył nam dawną oraz współczesną historię miasta. Przez kolejne dwie godziny rozmowa płynęła sama. Podczas niej dowiedzieliśmy się więcej na temat naszych miast oraz opinii o nich, wymieniliśmy się doświadczeniami oraz poglądami na różne tematy. Poprosiliśmy o to spotkanie nie bez powodu. Trzeba tutaj wspomnieć, że Kraków może poszczycić się bardzo bliskim związkiem z tym flamandzkim miastem – od roku 1991 bowiem posiadają one status miast bliźniaczych! Ten związek potwierdziliśmy wymieniając się drobnymi podarunkami, zawierającymi to co dla każdego miasta najbardziej charakterystyczne.

Zdjęcie: Tablica upamiętniająca akt podpisania przyjaźni pomiędzy miastami Leuven i Krakowem w 1991 r.

Oprowadzeni po zabytkowych wnętrzach ratusza trafiliśmy również do sali, w której w pięknej oprawie widoczny jest podpisany akt przyjaźni między naszymi miastami.

Pan Vansina udzielił wywiadu do ekipy filmowej, która przyjechała tutaj prosto z Krakowa! Przez następne kilka dni ekipa będzie tworzyć kolejny odcinek filmu z cyklu „Turystyczna jazda”, w której pokazana zostanie nasza pierwsza wyprawa camperowa, relacje z wyjazdu, akcje promocyjne i wywiady z zaproszonymi bądź też przypadkowo napotkanymi gośćmi. Będzie żywo, kolorowo i camperowo, a emisja już 27.06 o godz. 17:55, 28.06 o godz. 19:20 i 29.06 godz. 10:45 na antenie TVP Regionalna (Kraków i Katowice)!

Po wywiadzie zaprosiliśmy vice mera do naszego Campera Malopolskiego, gdzie rozmawialiśmy dalej o atrakcjach turystycznych naszego regionu. Pan Vasina, jak większość odwiedzających nasz „dom”, wpisał się do camperowej księgi.

Zdjęcie: Pan Dirk Vasina wpisujący się do kroniki camperowej 

Jak Pan Vasina nas opuścił, pozostaliśmy na terenie placu i w pięknym otoczeniu gotyckiego ratusza promowaliśmy nasz region licznym mieszkańcom tego bliźniaczego miasta przechodzącym przez centrum miasta. ***No comments:

Post a Comment