Monday, 10 June 2013

La Louviere and Waterloo

The next step of our journey was a visit In La Louviere, where regional Polish-Belgian Culture Association is located. We met with Mr. Edward Janowski, the president of the association, and spent with him a big part of a day. This polish activist cooperates with Wielkopolska Voivodeship since years, and with Malopolska Voivodeship just recently. Our visit made him very pleased, which is proved by his beautiful entry in our Camper Malopolski’s chronicle (photo below).
Picture: Edward Janowski chairperson of Polish-Belgian Cultural Association / Edward Janowski, prezes Belgijsko-Polskiego Koła Kulturalnego


Picture: Edward Janowski's entry into camper's chronicle / Wpis Edwarda Janowskiego do kroniki camperowej

While being nearby the Waterloo we had to visit the battle field and make a battle ourselves, or at least imagine it. If only Camper Malopolski was there, 198 years ago… Would the history change…? ;)

Today, above the fields of Waterloo endless and poetic sky was spread. Imagine how this kind of scenery does stimulate the human imagination… It makes thoughts disappear into old times, when campers did not existed yet. One can think: how those people could live without campers?! We stated this question to ourselves too. They fought. They made battles. We travel. This is a better way – “make travel, not war” ;). 

-----------------------------PL-----------------------------
Kolejnym etapem podróży było miasto La Louviere, a głównym celem uchwycenie belgijsko-polskiego akcentu. W mieście bowiem działa Koło Kulturalne Belgijsko-Polskie. Z prezesem Koła panem Edwardem Janowskim spędziliśmy część dnia. Ten zasłużony działacz na rzecz polskiej kultury od lat współpracuje już z województwem wielkopolskim, z Małopolską właśnie współpracę rozpoczyna! Bardzo ucieszyła go nasza wizyta, czego dowodem jest między innymi piękny wpis do camperowej kroniki.
Zdjęcie: Edward Janowski, prezes Belgijsko-Polskiego Koła Kulturalnego / Edward Janowski chairperson of Polish-Belgian Cultural Association ZdjęcieWpis Edwarda Janowskiego do kroniki camperowej / Edward Janowski's entry into camper's chronicle 
Będąc w okolicach Waterloo nie podobne byłoby nie stoczyć pewnej wielkiej i ciężkiej bitwy. A przynajmniej jej sobie wyobrazić… A gdyby tak Camper Małopolski tam wtedy był... Czy bieg historii by się nie zmienił…?

Dzisiaj nad Waterloo, jak przystało na miejsce i historię tego wzgórza, rozpościerało się iście poetyckie niebo, żeby nie powiedzieć dramatyczne… W takiej scenerii wyobraźnia ludzka się pobudza, a myślami się odpływa do zamieszłych czasów, kiedy camperów jeszcze nie było. Co oni bez campera mogli robić?! No tak, walczyli. A my podróżujemy. I tak jest lepiej – „make travel, not war!” ;).
***
Camper Malopolski at the battle field / Camper Małopolski na polu bitwy

Red Corals will always win ;)! / Widać, że korale zawsze zwyciężą ;)!

A part of valorous team / Część walecznego team'u

No comments:

Post a Comment