ABOUT CAMPER


The Małopolska Camper set off on a tour around Europe in 2013 and has not stopped since, visiting most of the European countries and staying in both large cities and smaller towns. The vehicle travels with a promotion stall and encourages the passing people to "follow" it to Małopolska according to the brand statement: “Follow us to Małopolska”.


The camper adorned with red beads, the symbol of Małopolska, set off on a tour around Europe in 2013 and has not stopped since, visiting most of the European countries and staying in both large cities and smaller towns. The vehicle travels with a promotion stall and encourages the passing people to "follow" it to Małopolska according to the brand statement: “Follow us to Małopolska”.

PROXIMATE JOURNEYS:

6th journey - Mediterranean (8th - 29th October 2014)
This time the mobile promotion vehicle goes off to Italy, France and Spain. Camper Małopolski can be encountered firstly in the Vatican (10th-12th) and Genoa (13th-14th). Then it will cross the border and reach Nice (16th), Saint-Paul-de-Vence (17th), Marseilles (18th-19th) and Montpellier (20th). Finally it will arrive in Spain where it can be met in Valencia (23rd-24th) and Barcelona (25th-27th).

7th trip- tourist fair in London (4th - 8th November 2014)

In November 2014 you might meet the camper in London! More detail coming soon!


---PL---

Małopolskim Koralem przez Europę – to nie tylko hasło reklamowe, ale również nazwa projektu obejmującego szereg działań promocyjnych realizowanych przez Małopolską Organizację Turystyczną  przy użyciu Campera Małopolskiego. 
  
Ozdobiony czerwonymi koralami Camper w 2013 roku wyruszył w podróż po Europie i zdążył już odwiedzić większość krajów europejskich, zatrzymując się zarówno w dużych miastach, jak i w mniejszych miejscowościach. Camperowi zawsze towarzyszy stoisko promocyjne, wszystko po to, aby zachęcić przechodzących ludzi, by podążyli za nim do Małopolski zgodnie z hasłem: „Jedź za nami do Małopolski!”.   

NAJBLIŻSZE TRASY:

VI podróż – trasa śródziemnomorska (8-29 październik 2013)
Tym razem mobilne centrum promocji regionu odwiedzi Włochy, Francję i Hiszpanię. Campera będzie można spotkać najpierw w Watykanie (10-12 października) i w Genui (13-14 października). Następnie przekroczy granicę i dotrze do Nicei (16 października), Saint-Paul-de-Vence (17),  Marsylii (18 i 19) i Montpellier (20). W końcu pojawi się w Hiszpanii, gdzie będzie miał postój w Walencji (23-24 października) i w Barcelonie (25-27).

VII podróż – targi turystyczne w Londynie (listopad 2013)
W listopadzie 2013 camper będzie bohaterem targów turystycznych w Londynie.


---FR---

Le Campeur Małopolski est un projet de l’Organisation touristique de Małopolska (MOT) et il a entrepris un tour de l’Europe. Il voyage à travers les différents pays pour promouvoir les attraits touristiques de Małopolska, la région de Cracovie.

Le projet du Campeur a débuté en 2012 et se poursuit jusqu’à la fin de 2014. La plupart des pays européens auront alors été visités!

Sur son chemin, le Campeur s’arrête autant dans de petites villes que dans des métropoles… Ceux qui croisent sa route ont l’opportunité de goûter quelques douceurs sucrées polonaises et de recevoir le fameux symbole de Małopolska: un collier de billes de bois rouges! Les visiteurs sont aussi invités à «suivre» le Campeur à Małopolska, selon son slogan: «Follow us to Małopolska!»

6e voyage - Parcours méditerranéen (du 8 au 29 octobre 2014)
Ce voyage est en cours; rencontrez le Campeur sur les routes d'Italie, de France et d'Espagne dans les prochains jours! 

7e voyage - Foire touristique à Londres (du 4 au 8 novembre 2014)
En novembre 2014, vous pourrez rencontrer le Campeur à Londres! Plus de detail à venir.


***
We invite everybody to follow Malopolska! Visit our stand andhit the road, straight to Malopolska! / 
Zapraszamy wszystkich do podążania za koralową ekipą do Małopolski! / 
Nous vous invitons à nous suivre! Visitez notre kiosque, et prenez la route vers Malopolska!Projekt „Małopolskim Koralem przez Europę” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.

No comments:

Post a Comment