Wednesday, 2 December 2015

Camper Małopolski w Ankonie, Rzymie i Wiedniu!

Camper Małopolski wyrusza w kolejną trasę, by promować Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w dniach 26-31 lipca 2016 roku w Krakowie. Tym razem za cel obrał włoską Ankonę oraz Rzym, a także stolicę Austrii – Wiedeń. 
W dniu 6 grudnia w Ankonie oraz 7 grudnia w Rzymie zaplanowane zostały wydarzenia promujące Małopolskę i zimową stolicę Polski – Zakopane. Podczas dwóch imprez przybyli goście będą zapraszani na wyjątkowe spotkanie milionów pielgrzymów z całego świata, którzy już za kilka miesięcy przyjadą do Krakowa - miejsca szczególnego dla świętego Jana Pawła II, który ideę Światowych Dni Młodzieży zapoczątkował aż 31 lat temu. Jego wielkie dzieło łączące pokolenia, ludzi różnych narodów i wyznań będzie najważniejszym wydarzeniem w Polsce w roku 2016.
W drodze powrotnej z Włoch 10 grudnia Camper będzie towarzyszył konferencji prasowej poświęconej organizacji Światowych Dni Młodzieży, która odbędzie się w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej 
w Wiedniu.

Dla przybyłych gości ekipa Campera Małopolskiego tradycyjnie przygotowuje podarki w postaci sznurów czerwonych, drewnianych korali będących symbolem regionu, foldery i filmy promocyjne oraz… poczęstunki składające się z produktów tradycyjnych m.in. oscypków, redykołek, korbaczy 
i innych smakowitości.  


No comments:

Post a Comment