Wednesday, 2 December 2015

Promocja ŚDM w Nadrenii Północnej - Westfalii

W dniach 7-15 listopada 2015 roku Camper Małopolski odwiedził Niemcy, a dokładnie Land Nadrenii Pólnocnej Westfalii, gdzie promował Światowe Dni Młodzieży, Małopolskę i Kraków. Była to wspólna, kooperacyjna wyprawa Campera Małopolskiego oraz Komitetu Organizacyjnego ŚDM. 

Na trasie Campera Małopolskiego znalazły się najważniejsze i największe miasta landu, takie jak Kolonia, Dusseldorf, Bielefeld, Munster, Essen oraz Akwizgran, ale także mniejsze miejscowości, jak choćby: Versmold, Paderborn i Monchengladbach. Zgodnie z głównym założeniem trasy promocyjnej, jakim było dotarcie do jak największej liczby młodzieży, stacjonowaliśmy również na dwóch wielce znaczących uniwersytetach niemieckich - w Munster oraz Wuppertal!


W Kolonii, oraz Essen podczas naszych akcji promocyjnych odwiedzili nas m.in. Pan Jan Sobczak- Konsul Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w Kolonii, Pan Franz- Josef Britz- viceburmistrz Miasta Essen, Pan Grzegorz Biedroń – Radny Województwa Małopolskiego z Komisji Rozwoju Regionu, Przewodniczący Promocji i Współpracy z Zagranicą, Pan Thorsten Klute –były burmistrz miasta Versmold, a obecnie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Nadrenii Północnej Westfalii, oraz Pani Katarzyna Paczyńska-Werner- referentka m. in. ŚDM w Biskupstwie Miasta Essen.

W wielu miastach małopolskie stoisko odwiedzali lokalni dziennikarze, którym ekipa Campera udzielała wywiadów oraz przedstawiciele duszpasterstw młodzieży, którzy bardzo cieszyli się na te promocyjne odwiedziny. W każdym mieście akcja cieszyła sie dużą popularnością. Spora ilość młodych osób była zaciekawiona wydarzeniem Światowych  Dni Młodzieży, a także atrakcjami turystycznymi Małopolski. Wiele osób kojarzyło Campera Małopolskiego z innych miast jego poprzednich europejskich tras, np. z Padwy, bądź Rzymu. Innym wspaniałym aspektem promocji była jej ciepła i życzliwa recepcja ze strony osób z całych Niemiec, oraz innych państw - Amerykanów, Hindusów, Libańczyków i innych.

Przemiłym akcentem całej wyprawy byli młodzi Polacy mieszkający w Niemczech, z chęcią i radością pytający o Polskę i ŚDM. Zainteresowanie katolickiej młodzieży było bardzo duże, większość z nich wiedziała już  o obecności Campera Małopolskiego w poszczególnych miastach i wyczekiwała jego przybycia.  Podczas całej wyprawy ekipa Campera przeżyła wspaniałe chwile, np. mieliśmy okazję uczestniczyć w imprezie inaugurującej Karnawał w   Dusseldorfie. 

Cała wyprawa niezmiernie się udała. Zainteresowanie przyszłorocznymi ŚDM oraz naszym regionem i miastem zdecydowanie wzrosło w Nadrenii Północnej - Westfalii! Wspaniale było odwiedzić Niemcy!

No comments:

Post a Comment