Monday, 26 August 2013

The final "Music in Magic Wood" concert / Koncert finałowy cyklu "Muzyka Zaklęta w Drewnie"

On Sunday, 25th Aug., Camper Malopolski could not be anywhere else than in Niedzica, where the final 'Music in Magic Wood' concert took place! 

Agnieszka Konieczna-Kuk and Tomasz Kuk - opera singers, performed in wooden surrounding at the Polana Sosny (Pine Glade). Their marvelous voices, accompanied with an amazing pine smell, were spreadeing through the glade.

We would like to thank everyone who participated in the 2013 set of summer concerts - artists, organizers and mostly - the audience! We are already awaiting for the summer 2014 to begin it together with the next portion of such positive musical vibrations! 

-----PL-----

W niedzielę, 25.08., Camper Małopolski nie mógł być nigdzie indziej niż na finałowym koncercie letniego cyklu "Muzyka Zaklęta w Drewnie"! Ten wyjątkowy koncert odbył się w Niedzicy, na Polanie Sosny. 

Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w cyklu koncertów "Muzyki Zaklętej w Drewnie" 2013 - artystom, organizatorom i przede wszystkim PUBLICE! A my już czekamy na wakacje 2014, i kolejne dawki tak pozytywnej energii!Agnieszka Kuk

 Tomasz Kuk

  The duet - Agnieszka Kuk and Tomasz Kuk. / Duet - Agnieszka Kuk i Tomasz Kuk

 The encore couold not be omitted. / W takiej atmosferze nie mogło zabraknąć bisów.

 The duet on both - at the stage and in life - Agnieszka Kuk and Tomasz Kuk. / Duet na scenie i duet w życiu - Agnieszka Kuk i Tomasz Kuk.

Camper Malopolski at the Pine Glade / Camper Małopolski na Polanie Sosny

Camper Malopolski at the Pine Glade / Camper Małopolski na Polanie Sosny
 


No comments:

Post a Comment