Thursday, 5 September 2013

17th Dahlie Rallye soon begins! / 17. Dahlie Rallye wkrótce się zacznie!

17th Dahlie Rallye is about the start! First camper vans are already in Kolna, Cracow!

---PL---

17. Dahlie Rallye już niedługo się rozpocznie! Pierwsze kampery są już na Kolnej, koło Krakowa!

First camper vans parked! / Pierwsze kampery już zaparkowały!

Dahlie Rallye lead-up. / Przygotowania miejsca zlotu.

 Every hour more and more camper vans are arriving (in the background the Camaldolese Hermit Monastery in Cracow)! / Z godziny na godzinę przybywa kamperów (w tle Klasztor Kamedułów w Krakowie)!

Puchary Prezesa Polskiego Związku Motorowego już czekają na zwycięzców! / The chairman of Polish Automobile and Motorcycle Association’s cups are waiting for the winners!

No comments:

Post a Comment