Monday, 2 September 2013

Camper being a TV mobile studio?! Yes, it's Economic Forum in Krynica time! / Camper telewizyjnym wozem transmisyjnym? Tak, bo czas na Forum Ekonomiczne w Krynicy!

On the International Economic Forum held annually in Krynica, which main aim is developing dialogue and cooperation among EU countries and their neighbours and partners, Camper Malopolski appears in completely different role: TV mobile studio!

On Krynica’s pedestrian precinct -area reserved only to Forum’s participants- the Red Coral mobile studio was arranged. Everyone is invited to come and visit the Camper: forum’s guests, famous businessmen, politicians, etc. Moreover, the discussions and interviews’ held in reserved area are broadcasted. Thanks to the screen situated on our Camper, parked nearby Jan Pumproom, broadcasts can be watched also by tourists, spa patients and town residents. But that is not the only reason why Camper became the TV studio. Thanks to this live broadcast people gathered around the Camper are able to discuss with Studio’s guest.

Thanks to the broadcast the Forum – despite being a closed event – is opening to a broad audience, and the Malopolska voivodeship reinforces its image as the main organiser of this special and extremely important event, called by few “Polish Davos”.  

The Economic Forum website: www.forum-ekonomiczne.pl.

---PL---

Na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju małopolski Koralowy Camper występuje w zupełnie nowej roli: telewizyjnego wozu transmisyjnego!

Na krynickim deptaku, na terenie dostępnym wyłącznie uczestnikom Forum, zaaranżowane zostało Koralowe Studio. Zapraszani są do niego goście Forum, znane postaci świata biznesu, polityki, gospodarki. Transmisje rozmów i wywiadów mogą oglądać turyści, kuracjusze i mieszkańcy na ekranie usytuowanym przy naszym Camperze, w sąsiedztwie Pijalni Jana. Dlaczego więc telewizyjny wóz transmisyjny? Bo również zgromadzeni przy Camperze będą mogli porozmawiać z gośćmi Studia na deptaku.

Dzięki transmisjom krynickie Forum - mimo, że jest imprezą zamkniętą – staje się w szczególny sposób otwarte dla szerszej publiczności, a Małopolska umacnia swój wizerunek regionu-gospodarza tak wysokiej rangi wydarzenia, nazywanego czasem ”polskim Davos”.Strona Forum Ekonomicznego: www.forum-ekonomiczne.pl.
 
Getting to Krynica / Dojeżdżając do Krynicy

 TV mobile studio, so called TVCamper / Mobilne studio telewizyjne, zwane TVCamper. 

  TVCamper

 TVCamper

No comments:

Post a Comment