Monday, 16 September 2013

Entering Slovakia! / Słowacjo witaj!


On Monday afternoon we crossed the bridge that links Hungary with “The Little Big country” – Slovakia! In the middle of the bridge there is a board welcoming incomers in the “Slovenska Republika”. Exactly there, in 1683, on this bank of Dunai, the victorious battle of Jan III Sobieski against the 36-thousand Turkish army took place. This victory brought the end of the 15-year-log occupation of Hungary! In the memory of this great victory the Sobieski monument is erected on the bank of the river.

Less than 100 km from the frontier we visited the magnificent city from the UNESCO List – Banska Szczawnica. It is one of the oldest and the most important mining cities in Europe. There the Mining Academy – the first mining school in the world – was founded.

---PL---
 
W poniedziałek popołudniu przeprawiliśmy się przez most, który łączy Węgry z „Małym Wielkim Krajem”… czyli Słowacją! Na środku mostu znajduje się tablica, która wita w Slovenskej Republike”! To właśnie na tym brzegu Dunaju odbyła się zwycięska bitwa króla Jana III Sobieskiego z 36-tysięczną armią turecką w 1683 roku, która przyniosła kres trwającej przez ponad 150 lat okupacji Węgier. Pamiątką tego zwycięstwa jest pomnik Sobieskiego, wzniesiony nad brzegiem rzeki.

Niecałe 100km od granicy odwiedziliśmy piękne miasto wpisane na Listę UNESCO – Bańską Szczawnicę, jedno z najstarszych i najważniejszych miast górniczych w Europie, w którym powstała Akademia Górnicza – pierwsza tego typu szkoła wyższa na świecie. 

***
 The border bridge between Hungary and Slovakia in Eszteregom. / Most graniczny pomiędzy Węgrami a Słowacja w Esztergom. 

The border bridge between Hungary and Slovakia in Esztergom. / Most graniczny pomiędzy Węgrami a Słowacja w Esztergom. 

Entering Slovakia! / Witaj Słowacjo! 

Banská Štiavnica, a town in central Slovakia. It is a completely preserved medieval town. / Bańska Szczawnica - miasto położone w centrum Słowacji, całkowicie zachowane w swej średniowiecznej formie. 

  Jan III Sobieski monument at the Dunai bank. Decorated with Red Coral necklace. / Pomnik Jana III Sobieskiego nad brzegiem Dunaju. Udekorowany małopolskimi czerwonymi koralami. 

 In Banská Štiavnica. / W Bańskiej Szawnicy.


In Banská Štiavnica. / W Bańskiej Szawnicy.

In Banská Štiavnica. / W Bańskiej Szawnicy.


In Banská Štiavnica. / W Bańskiej Szawnicy.

No comments:

Post a Comment