Sunday, 22 September 2013

Visegrád Journey came to an end... / Trasa Wyszehradzka dobiegła końca....The second Camper Malopolski’s journey has come to an end! We would like to thank everyone who helped us during this road trip and contributed in promotion of the Malopolska region in this part of Europe! We thank for all the great conversations and interesting questions that inspired us! We want to thank for exchanging the experiences thanks to which we can progress and refine in the future :).

---PL---

Druga trasa Campera Małopolskiego dobiegła końca! Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam podczas wyjazdu i włożyli swoje siły w przygotowania promocji Małopolski w Europie! Dziękujemy za wszystkie rozmowy i ciekawe spotkania oraz wymianę doświadczeń, dzięki której można ciągle się doskonalić :).

On the way back home / W trasie powrotnej do domu

 On the way back home / W trasie powrotnej do domu

No comments:

Post a Comment