Tuesday, 22 April 2014

Camper Małopolski w Rzymie! / Camper Małopolski in Rome!

Jan Paweł II często stąpał po Małopolskiej Ziemi głosząc słowo, wspierając prawdę, podtrzymując osłabłe serca, podziwiając piękno przyrody – kojące jak nigdzie indziej. Teraz my, Małopolanie, jedziemy do miejsca szczególnie ważnego dla Papieża – do Rzymu i Watykanu, gdzie spędził 27 lat życia będąc głową kościoła katolickiego  Ojcem Świętym. Jedziemy by złożyć mu hołd i być w Stolicy Piotrowej w chwili szczególnie ważnej, gdy cały świat przeżywać będzie kanonizację Papieża Jana Pawła II.
Święto to będzie radosne, bo jak mówił Papież „Jestem radosny, wy też bądźcie!”. Jedziemy zatem radośni złożyć hołd Papieżowi i przypominać o jego miłości – Polsce i licznych miejscach w Małopolsce i Krakowie, które szczególnie umiłował Jan Paweł II, a które stały się celami pielgrzymów z całego świata.
Pragniemy pokazać przybyłym do Watykanu i Rzymu pielgrzymom, iż Kraków i Małopolska to szczególne Europejskie Centrum Turystyki Religijnej, co potwierdzają liczne zabytki sakralne, wspaniałe sanktuaria i klasztory, unikatowe drewniane kościółki, które od setek lat świadczą o głęboko zakorzenionej wierze w Małopolskiej Ziemi oraz wciąż żywa tradycja pielęgnowana z pokolenia na pokolenie. Szczególnym duchowym wydarzeniem zbliżającym się wielkimi krokami będą Światowe Dni Młodzieży 2016, które odbędą się właśnie w Krakowie!
Dlatego też przygotowaliśmy wyjątkową akcję promocyjną w Rzymie i Watykanie w dniach kanonizacji. Camper Małopolski – mobilna wizytówka regionu - wraz z czteroosobową załogą, porozumiewającą się w języku polskim, włoskim, angielskim, hiszpańskim i niemieckim, będzie odwiedzał różne miejsca w Watykanie i Rzymie w dniach 24-28 kwietnia br. Na specjalnie przygotowanym stoisku promocyjnym przy Camperze przygotowane zostaną liczne wydawnictwa związane z turystyką pielgrzymkową w Krakowie i Małopolsce, dzięki nim będzie można podążać m.in. „Śladami Jana Pawła II”, czy śladem „Sakralnych Skarbów” specjalnie na ta okazję przygotowanych w kilku wersjach językowych: polskiej, angielskiej, włoskiej, hiszpańskiej. Aby nie zgubić się w regionie pielgrzymi będą mogli zaopatrzyć się również w przydatne mapy, a żeby nie zapomnieć o przyjeździe do Małopolski będą otrzymywali upominki w formie czerwonych, drewnianych, małopolskich korali, a także przydatnych gadżetów takich jak wachlarz zapewniający powiew chłodu w upalne dni oraz mapka Rzymu, by nie zgubili się podczas wizyty w Wiecznym Mieście. Na jej odwrocie umieszczone zostało zaproszenie na Światowe Dni Młodzieży 2016 do Krakowa oraz piękne zdjęcia przedstawiające miejsca kultu religijnego związanego z Papieżem Janem Pawłem II. Na specjalnie zamontowanym przy Camperze na tą okazję ekranie wyemitowane zostaną również filmy Instytutu Dialogu Międzykulturowego w Łagiewnikach, Centrum Jana Pawła II, oraz zdjęcia przedstawiające Karola Wojtyłę w Małopolsce.         
O wszystkich miejscach związanych z pielgrzymowaniem i unikatowymi zabytkami sakralnymi w Krakowie i Małopolsce można dowiedzieć się więcej ze strony www.visitmalopolska.pl/sacrum/


„Bo tu wszystko się zaczęło”…

------------------ ENGLISH --------------------Małopolska of John Paul II – the Małopolska Camper  will promote Kraków and Małopolska in Rome during the celebrations of the canonization of John Paul II (24-28.IV.2014)

"In this town, in Wadowice, it all began. Life began, school began, studies began, theatre began, and the priesthood began." [John Paul II, Wadowice,
16 June 1999]. Karol Wojtyła began his journey to the Vatican in just this place – Małopolska. Now we, the citizens of Małopolska, are traveling to a place of particular importance for John Paul II – to Rome, where the Holy Father spent 27 years of his life as the head of the Catholic Church. We are going in order to pay tribute, to participate in his canonization and to remind those coming to the Vatican and to Rome of the place in Małopolska he particularly loved.
As the Małopolska Organization for Tourism, we use the Małopolska Camper, a mobile regional promotional centre, for activities to promote Małopolska. During 24-28 April we will be on the streets of Rome presenting Kraków and Małopolska's religious tourism offer, giving out materials such as "In the footsteps of John Paul II", "Sacred Treasures", a map of the region presenting the most important religious sites in Małopolska, commemorative postcards from the canonization featuring the image of John Paul II, and a free informational map on how to navigate Rome during the canonization; these materials will also invite visitors to the 2016 World Youth Days in Kraków. As always, there will also be red Małopolska beads. The Małopolska Camper is additionally equipped with a monitor that will show films about John Paul II and the region's most important sacral sites.
The Małopolska Organization for Tourism wants to show visitors to the Vatican and Rome that Kraków and Małopolska are an exceptional European Centre of Religious Tourism. We will also extend a special invitation to the rapidly-approaching 2016 World Youth Days, which will be held in Kraków!

More information about all of the pilgrimage destinations and unique sacral monuments in Kraków and Małopolska can be found at www.visitmalopolska.pl/sacrum/. 
 

KRAKÓW - ŁAGIEWNIKI: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia / The Divine Mercy Sanctuary


KRAKÓW - ŁAGIEWNIKI: Sanktuarium Bożego Miłosierdzia / The Divine Mercy Sanctuary


WADOWICE: 
Grupa przyjaciół z Wadowic wyrusza w pielgrzymkę rowerową. Pokonując 1480 km złożą w niedziele w Watykanie hołd Wielkiemu Rodakowi - Janowi Pawłowi II.
/ A group of friends from Wadowice, a birthplace of Karol Wojtyła, set off on cycling pilgrim. They're going to break through 1480 km in oder to commemorote the Great Compatriot - John Paul II.
 

WADOWICE


WADOWICE


No comments:

Post a Comment