Tuesday, 17 June 2014

Turyngia & Małopolska – to już 15 lat współpracy! / Thuringia & Malopolska – it has already been 15 years of collaboration!W tym roku świętujemy jubileusz 15-lecia współpracy Małopolski z Turyngią. Z tej okazji w stolicy regionu - Erfurtcie, odbyły się uroczystości, na których nie mogło zabraknąć Campera Małopolskiego!This year Małopolska region celebrates 15 years of cooperation with the region of Thuringia. We couldn’t miss the celebration taking place this week and our mobile center of promotion arrived in Erfurt as well.
Turyngia to pierwszy zagraniczny region, z którym nasze województwo zawarło umowę partnerską. Współpraca między regionami obejmuje wiele dziedzin, m.in. należą do nich działania promocyjne w ramach edukacji czy szerzeniu kontaktów między środowiskami gospodarczymi i kulturalnymi. Obchody w Erfurcie uświetniła ekipa Campera Małopolskiego wyposażona w materiały o atrakcjach turystycznych regionu oraz mapy. 

Przy Camperze, na zewnętrznym monitorze można było także obejrzeć filmy dotyczące Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce, akcji camperowej w Watykanie podczas Kanonizacji Papieża Jana Pawła II oraz film promujący Małopolskę i Kraków jako miejsca atrakcyjne dla branży filmowej i nie tylko, przygotowane przez Krakow Film Commission. 

Niespodzianką dla nas było wyjątkowe spotkanie z opiekunami i uczniami Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Olkuszu, ponieważ pod koniec maja załoga Campera brała udział w Zlocie Mini Cooperów i obchodach Dnia Dziecka na olkuskim rynku. 
Goście obchodów 15-lecia współpracy Małopolski z Turyngią zostali obdarowani symbolami regionu – sznurami czerwonych, drewnianych korali.
Thuringia was the first foreign region that Małopolska signed a partnership with. The collaboration between the regions remains on many levels, e.g.  promotional actions in terms of education or exploring mutual cultural and economic connections. The camper crew also arrived in Erfurt to take part in the celebrations and distribute promotional brochures and maps. 

From this year the camper is equipped with an external screen so that visitors have a chance to watch all promotional movies about The Wooden Architecture Route, John Paul II canonization in Vatican and movies promoting Cracow and the region as an attractive place for the movie industry.


A great surprise was an unexpected meeting with students from primary school in Olkusz, a city that was visited recently by the camper crew.
All guests gathered in Erfurt obtain a small gift – a traditional necklace from Małopolska – red, wooden breads.


Erfurt
Opiekunowie i uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Olkuszu. 

Po takiej zachęcie panie na pewno na następny urlop skierują się do Małopolski! Goście zaproszeni na obchody 15-lecia współpracy Małopolski z Turyngią zostali obdarowani czerwonymi, drewnianymi koralami.

Pamiątkowy wpis do kroniki pana Marszałka Janusza Sepioła: "Wielu, wielu kilometrów przez Europę i inne kontynenty na chwałę Małopolski!"

Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego, oraz Christine Lieberknecht, premier Turyngii.

No comments:

Post a Comment