Tuesday, 27 August 2013

Sobieski Trail / Szlak Sobieskiego - Mysłowice


Jan III Sobieski Trail's walkers already got to Myslowice, where they planted the 5th lime tree!

---PL---

Piechurzy szlaku Jana III Sobieskiego doszli do Mysłowic, gdzie posadzili już piąte drzewo lipowe!


Edward Lasok, the president of the city Mysłowice, on official lime tree planting. / Edward Lasok, prezydent Mysłowic, na uroczystym zasadzeniu lipy.
 

'Mysłowicki Detektyw Historyczny, Sobieski Trail partner, on official lime tree planting. / 'Mysłowicki Detektyw Historyczny, partner Szlaku Sobieskiego, na uroczystym zasadzeniu lipy.


Memorial, Myslowice. / Tablica pamiątkowa, Mysłowice.

 Camper in Mysłowice, on Jan III Sobieski Trail. / Camper w Mysłowicach na Szlaku Jana III Sobieskiego.


No comments:

Post a Comment