Wednesday, 28 August 2013

Sobieski Trail / Szlak Sobieskiego - Będzin

In Bedzin, at the bootom of the castle, the Sobieski Lime Tree planting ceremony was ennobled by the Bedzin Knighthood Fraternity.

The gunshots announced the anniversary of staying of the king in the city. The guest together with the representatives of the citty hall did castle sightseeing, where the museum – the medieval  fortalice is located.

---PL---

W Będzinie, u stóp zamku, uroczystość zasadzenia Lipy „Sobieskiego” uświetniło Bractwo Rycerskie Zamku Będzin.

Strzały z rusznicy rozległy się obwieszczając światu rocznicę pobytu króla Sobieskiego w mieście, a goście wraz z przedstawicielami Urzędu Miasta udali się na zwiedzanie zamku – siedziby Muzeum Zagłębia w Będzinie, średniowiecznej warowni obronnej wzniesionej przez Kazimierza Wielkiego w systemie Orlich Gniazd w Małopolsce z bogatym zbiorem zabytkowego oręża i pamiątek historycznych.


The Sobieski's lime tree planted! / Lipa Sobieskiego zasadzona!

Knighthood Fraternity of Bedzin castle team up to Sobieski Trail. / Bractwo Rycerskie zamku Będzin dołącza do Szlaku Sobieskiego.

 In Bedzin by the Jan III Sobieski monument. / W Będzinie przy pomniku Jana III Sobieskiego.


Camper in front of the castle in Bedzin. / Camper przed Zamkiem w Będzinie.

No comments:

Post a Comment