Thursday, 29 August 2013

Sobieski Trail / Szlak Sobieskiego - Bytom

Bytom is another place where the king Jan III Sobieski stopped. Here, on the square named after the sovereign, we plant the next lime tree. We stopped the Camper on the square, between the library and Upper Silesia museum, which pulled passerby in.

---PL--- 

Bytom to kolejne miejsce, gdzie zatrzymał się król Jan III Sobieski, a my – podążając jego szlakiem – również zawitaliśmy do miasta. Zasadziliśmy lipę Sobieskiego na placu nazwanego jego imieniem. Camper stojący na placu Sobieskiego pomiędzy Biblioteką a Muzeum Górnośląskim, wzbudzał zainteresowanie przechodniów oraz mieszkańców przybyłych na spotkanie z piechurami maszerującymi „na Wiedeń”. 

 Team from Bytom with a Sobieski lime tree. / Bytomska ekipa z lipą Sobieskiego.

 On a square in Bytom. / Na placu w Bytomiu.

Watering the Sobieski’s lime tree in Bytom. / Podlewamy lipę Sobieskiego w Bytomiu.

No comments:

Post a Comment