Thursday, 29 August 2013

Sobieski Trail / Szlak Sobieskiego - Piekary Śląskie

Piekary Slaskie is famous for its sanctuary on Góra Kalwaria, where the Way of the Cross is. Inside the basilica the gold goblet – the one that was given by the king Jan III Sobieski on his way to Vienna – can be touched.

Stanislaw Korfanty, the president of the city, the parish priest and Wladyslaw Nieszporek, sanctuary’s curator, together with gathered media were the witnesses of the lime tree planting.

---PL---

Piekary Śląskie to śląska Golgota – sanktuarium na Górze Kalwaria przecinają ścieżki Drogi Krzyżowej z kamieniami przywiezionymi z okolic Jerozolimy, a w Bazylice  możemy dotknąć złotego kielicha, który Jan III Sobieski podarował w drodze pod Wiedeń. Możemy też pomodlić się przed drewnianym ołtarzem pamiętającym modlitwę wielkiego króla.

Prezydent miasta Stanisław Korfanty, proboszcz parafii oraz kustosz sanktuarium ks. Władysław Nieszporek jak i liczne media były z nami podczas sadzenia lipy.

330-year-old goblet received from Jan III Sobieski. / Kielich od Jana III Sobieskiego sprzed 330 lat.

T-shirt for the Piekary Slaskie president. / Koszulka dla Prezydenta Piekar Śląskich.

Sobieski’s lime tree in Piekary Slaskie planted! / Lipa w Piekarach Śląskich podsadzona!

In front of the basilica of St Mary and St Bartholomew in Piekary Slaskie. / Przed Bazyliką Najświętszej Maryi Panny w Piekarach Śląskich.

Entry of the president of Piekary Slaskie into Camper’s chronicle. / Wpis Przedenta Piekar Sląskich do kroniki campera.

No comments:

Post a Comment