Friday, 30 August 2013

Sobieski Trail / Szlak Sobieskiego - Gliwice with a runner / Gliwice z biegaczem


The Sobieski Lime Tree was planted on the Józef Piłsudski square in Gliwice, nearby Market Sqaure (Rynek). Overhauled old town and adorable little market squares does not look like typical „black Silesia” landscape. 

Here, in Gliwice, Zenek Nowakowski, a famous runner who leads Runner Festival in Krynica, joined us. 

---PL---

W Gliwicach lipa Sobieskiego znajduje swoje miejsce na placu Józefa Piłsudskiego, niedaleko Rynku. Odrestaurowane starówki i urocze ryneczki Gliwic, jak i innych miast śląskich w niczym nie przypominają „Czarnego Śląska”. 

Tu, w Gliwicach, dołącza do nas znany biegacz, Zenek Nowakowski, który prowadzi m.in. Festiwal Biegowy w Krynicy.


Zenek Nowakowski, runner, teamed up starting in Piekary. / Biegacz Zenek Nowakowski dołączył z Piekar do Gliwic.

Sobieski’s lime tree in Gliwice planted!/ Gliwicjka lipa Sobieskiego!

No comments:

Post a Comment