Friday, 30 August 2013

Sobieski Trail / Szlak Sobieskiego - singing hymn in Rudy / śpiewając hymn w Rudach


The school in Rudy, named after Jan III Sobieski, prepared memorial for the anniversary. Moreover, despite the holiday break the school’s choir members attended numerously to sing in commemoration of the school’s patron.

Councilmen from Kuźnia Raciborska, mayor Rita Maria Serafin, deputy of the Republic of Poland Henryk Siedlaczek (former school director) and a priest all together planted the lime tree nearby the memorial.

---PL---

Szkoła w Rudach, nosząca imię Jana III Sobieskiego, przygotowała pamiątkową tablicę, a chór szkolny mimo wakacji, stawił się licznie, by odśpiewać ku czci patrona.

Radni miejscy z Kuźni Raciborskiej, pani burmistrz Rita Maria Serafin i poseł na Sejm RP Henryk Siedlaczek - były dyrektor szkoły oraz  ksiądz z pocysterskiego zespołu klasztornego w Rudach wspólnie posadowili sadzonkę lipy w ziemi obok tablicy pamiątkowej.
 

Camper in front of the oldest narrow gauge rail in Rudy. / Camper przed najstarszą stacja kolejki wąskotorowej w Rudach.


The lime tree in Rudy planted. / Lipa w rudach zasadzona.


Kuznia Raciborska mayor and deputy of Republic of Poland signing in Camper Malopolski chronicle. / Pani burmistrz Kuźni Raciborskiej i poseł RP wpisują się do kroniki Campera Małopolskiego.


Memorial at school in Rudy. / Tablica w szkole w Rudach.
The ceremony in front of the school in Rudy. / Uroczystość przed szkołą w Rudach.

No comments:

Post a Comment