Wednesday, 18 September 2013

Vlkolínec, Levoča and Spiš Castle - on the UNESCO route in Slovakia! / Wilkoliniec, Lewocza i Zamek Spiski, czyli na słowackiej trasie UNESCO!The Malopolska Wooden Architecture Route consist of 250 different historic wooden buildings of extreme value: churches - both Catholic and Greek Catholic, mansions and cultural monuments. Recently, in June 2013, eight of wooden churches were appreciated by the committee and inscribed on the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List. We planned our journey across Visegrad group countries to visit the wooden historic objects of our neighbours. On our way a magical Slovakian place, called Vlkolínec is…

In a mountain range called Great Fatra (Veľká Fatra), 700 meters above sea level, small log houses are. It is Vlkolínec. In 2013 the city celebrates 20th anniversary of its inscription on a UNESCO World Heritage list. It is one of ten Slovak villages that have been given the status of a folk architecture reservations. We admired the beautiful log houses and took some photographs (you can see them below). This wooden and unique architecural beauty is something that connects Poland, Slovakia, Ukrain and Romania!

Since today we follow the UNESCO route we drove from Vlkolínec towards Spiš (Scepusium). We could not miss Levoča, the partnership city of Kalwaria Zebrzydowska (PL) and Stary Sącz (PL)! In Levoča the sanctuary Mariánska hora is located. It is the most popular pilgrim destination of Slovak Catholics. We entered the city and drove to the City Hall and Saint Jacob church, where the highest gothic wooden altar is.

We continued the drive. Not far away from Levoča –only few kilometres towards Prešov – there is a Spiš Castle! The castle is situated above the town of Spišske Podhradie, in the region known as Spiš. It is included on the UNESCO World Heritage list. This is one of the biggest European castles by area (41 426 m²). Looking at the magnificent ruins of the castle the Trail of the Eagles' Nests (pl. Szlak Orlich Gniazd) in the Polish Jurassic Highland (pl. Jura Krakowsko-Częstochowska) reminds. The Eagles' Nests castles are spreaded all over the lands between Cracow and Częstochowa. They have been named the "Eagles' Nests", as most of them are located on large, tall rocks of the Polish Jurassic Highland featuring many limestone cliffs, monadnocks and valleys below. They were built along the 14th-century border of Malopolska region (Lesser Poland). The castles were constructed to protect Kraków as well as important trading routes against the foreign invaders. Today most of them survived only in the form of picturesque ruins, but what the eye cannot see the imagination prompts…

---PL---

Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce to ponad 250 różnego rodzaju obiektów:  kościołów, cerkwi, dworów, skansenów, zabudowy wiejskiej. Osiem drewnianych świątyń zostało docenionych przez komitet i wpisanych na Listę UNESCO. Podczas naszej podróży po Krajach Grupy Wyszehradzkiej staraliśmy się zaplanować trasę tak, by odwiedzić zabytkowe obiekty drewniane naszych sąsiadów. Na naszej trasie znalazło się pewne magiczne miejsce na Słowacji, które zwie się Wilkoliniec

W paśmie górskim zwanym Wielką Fatrą, otoczone polanami i lasami, na wysokości ponad 700m n.p.m. stoją małe, drewniane chatki. To właśnie Wilkoliniec. W roku 2013 Wilkoliniec obchodzi 20-lecie wpisu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zrobiliśmy zdjęcia i kilka ujęć we wsi oraz podzieliliśmy się materiałami nt. Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce. Warto poznać zabytkowe miejsca u naszych sąsiadów, w końcu ta piękna i unikalna architektura drewniana łączy Polskę, Słowację, Ukrainę i Rumunię!

Z regionu Liptów skierowaliśmy się na Spisz, by dalej podążać szlakiem UNESCO. Nie mogliśmy pominąć Lewoczy, miasta partnerskiego Kalwarii Zebrzydowskiej i Starego Sącza! W Lewoczy bowiem znajduje się sanktuarium maryjne Mariánska hora - najpopularniejszy cel pielgrzymek słowackich katolików. Wjechaliśmy do miasta pod zabytkowy Ratusz i kościół św. Jakuba, w którym znajduje się najwyższy na świecie gotycki ołtarz z drewna dzieła Mistrza Pawła z Lewoczy. Istnieją przypuszczenia iż, był on członkiem krakowskiego cechu rzeźbiarzy i związany był z pracownią rzeźbiarską Wita Stwosza. 

Ruszyliśmy dalej w drogę, ale niedaleką bo raptem kilka kilometrów w stronę Preszowa nad okolicą góruje ZAMEK SPISKI! Wpisany na Listę UNESCO jest przykładem rozwoju architektury od XII do XVIII wieku. Zajmuje powierzchnię przewyższającą 4 hektary dlatego jest uważany za jeden z największych kompleksów zamkowych w Europie Środkowej. Oglądając wspaniałe ruiny spiskiego zamku przypomina się Szlak Orlich Gniazd na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Te warownie i zamki budowane na wysokich skałach rozciągają się od Krakowa do Częstochowy, a ich pierwotnym celem była obrona szlaków handlowych. Dziś, prawie wszystkie to ruiny, ale czego oko nie widzi to wyobraźnia podpowie…Wilkoliniec / Vlkolínec 


Wilkoliniec / Vlkolínec 
 
Wilkoliniec / Vlkolínec 

Wilkoliniec / Vlkolínec 

 The tourist region of Spiš has an abundance of cultural and historic munuments, among witch the most significant is the Spiš Castle, a National Culture Monument. / Na Spiszu znajdziemy wiele historycznych i kulturowych zabytków kultury, pomiędzy którymi najbardziej znaczący jest Zamek Spiski.

 The Spiš Castle and its surroundings have been registered in the UNESCO's List of World's Nature and Culture Heritage since 1993. As its area is over 4 ha, it is one of the largest castle complexes in Central Europe. / Zamek Spiski i jego okolice zostały wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 1993 roku. Zamek zajmujący powierzchnie przewyzszającą 4 hektary jest jednym z największych kompleksów zamkowych w Europie Środkowej.

   The town of Levoca is dominated by a steep hill with a Neo-Gothic church - Mariánska hora. It is one of the oldest and most important pilgrimage places in Slovakia. / Mariánska hora jest jednym z najstarszych i najważniejszych obiektów pielgrzymkowych na Słowacji.

Levoca was inscribed on the UNESCO World Heritage List in 2009. / Lewocza została wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO w 2009 roku.

The town of Levoča is situated in the centre - in the heart - of a region called Spiš, which is located in north-east Slovakia bordering on Poland. / Lewocza jest położona w samym sercu regionu zwanym Spisz, znajdującego się na północno-wschodniej granicy Słowacji z Polską.

 Spiš Castle / Zamek Spiski

  Spiš Castle / Zamek Spiski

No comments:

Post a Comment