Saturday, 19 October 2013

GOLD for the Małopolska Wooden Architecture Route!!! / ZŁOTO dla Szlaku Architektury Drewnianej w Małopolsce!!!


Since today the Małopolska Wooden Architecture Route is GOLD! Why? Because the Polish Tourism Organization (POT) awared the route with the  highest recognised tourism product certification!

Since 2007 POT awards the best tourism products in Poland each year. The announcement of 2013 year winner took place during the biggest Polish tourism fair – Tour Salon in Poznań, which started on 17th October and lasted for three days.

This year as an exceptional GOLD tourism product the Małopolska Wooden Architecture Route was recognised! This unique in the world-scale route, consists of more than 250 historic wooden buildings of extreme value. Among those buildings are churches - both Catholic and Greek Catholic, mansions and cultural monuments, including the wooden churches inscribed on the UNESCO World Cultural and Natural Heritage List located in: Binarowa, Debno Podhalanskie, Lipnica Murowana, Sekowa, Brunary Wyzne, Kwiaton, Owczary and Powroznik!

We invite everyone to discover the secrets of this old wooden monuments! Let’s hit the route and discover the treasures of Poland!

* The official website of the Wooden Architecture Route: www.drewniana.malopolska.pl

* Facebook - Wooden Architecture Route: www.facebook.com/Szlak.Architektury.Drewnianej.w.Malopolsce

---PL---

Od dziś Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce jest Złoty! Dlaczego właśnie Złoty? Bo to najwyższe odznaczenie dla certyfikowanego produktu turystycznego przyznawane przez Polską Organizację Turystyczną!

Już od 6 lat co roku POT przeprowadza certyfikację najlepszych produktów turystycznych w Polsce. Do konkursu zgłaszają się najciekawsze propozycje turystyczne z różnych województw, a kapituła ocenia je pod względem atrakcyjności i osiągania coraz wyższego poziomu usług.

Wyniki wrześniowego zebrania kapituły w Warszawie zostały ogłoszone podczas największych w Polsce targów turystycznych Tour Salon w Poznaniu, które rozpoczęły się 17 października i potrwają trzy dni.

W roku 2013 za wyjątkowy, ZŁOTY produkt turystyczny uznany został Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce! Jest to unikatowy na skalę światową szlak obejmujący ponad 250 obiektów świeckiego i sakralnego budownictwa drewnianego. Przepiękne, niewielkie kościółki, łemkowskie cerkwie, staropolskie dwory i różnego rodzaju zabudowa to elementy starego, odchodzącego już świata. Ukryte w gęstwinie wsi i miasteczek Małopolski drewniane zabytki są ważną częścią dziedzictwa kulturowego, bajkowego, zupełnie innego świata, do którego przenosimy się przekraczając drewniane progi.. szczególnie progi kościołów w Binarowej, Dębnie Podhalańskim, Lipnicy Murowanej i Sękowej oraz cerkwi w Brunarach Wyżnych, Kwiatoniu, Owczarach i Powroźniku, które są wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO!

Zachęcamy do poznawania tajemnic ukrytych w kilkusetletnich zabytkach drewnianych niezmiennie służących kolejnym pokoleniom! Zapraszamy na Szlak!

* Strona internetowa Szlaku Architektury Drewnianej: www.drewniana.malopolska.pl

* Facebook Szlaku Architektury Drewnianej: www.facebook.com/Szlak.Architektury.Drewnianej.w.Malopolsce
No comments:

Post a Comment