Thursday, 24 October 2013

Małopolska delights the senses! / Małopolska zachwyca!



Małopolska delights! The winner of the National Geographic Traveler plebiscite „7 New Polish miracles” is… Cracow Valleys Landscape Park! We also won the highest recognised certification of the Polish Tourism Organisation – GOLD certificate for the Wooden Architecture Route, which Camper Małopolski was promoting during its last journeys around the Europe! But that is not all! Małopolska region also won the certificate for „The Best Tourism Product” – „Małopolska’s countryside for the seniors”. 

---PL---

Małopolska zachwyca! W plebiscycie „7 Nowych Cudów Polski” zwyciężyły nasze Dolinki Krakowskie! Ale to nie wszystko! Zdobyliśmy najważniejsze oznaczenie Polskiej Organizacji Turystycznej - Złoty certyfikat POT , którym od dzisiaj szczycić się może Szlak Architektury Drewnianej! Żeby tego wszystkiego nie było za mało, certyfikat „Najlepszy produkt turystyczny” został przyznany „MałopolskiejWsi dla Seniorów” (Małopolska ma już trzy certyfikowane produkt turystyki wiejskiej - pozostałe dwa to: Małopolska Wieś Pachnąca Ziołami oraz Małopolska Wieś dla Dzieci)!!!


CRACOW VALLEYS LANDSCAPE PARK / DOLINKI KRAKOWSKIE 
1st place in the „7 New Polish miracles” National Geographic Traveler plebiscite! / 1. miejsce w plebiscycie „7 nowych cudów Polski 2013”!

Bolechowicka Valley / Dolina Bolechowicka

Kobylańska Valley is a valley that length 4 km, and is located nearby the Kobylany and Karniowice villages, about 20 km distance from Cracow. / Dolina Kobylańska to dolinka długości około 4 km, znajdująca się w granicach wsi Kobylany i Karniowice, około 20 km od Krakowa.  

 Kobylańska Valley / Dolina Kobylańska
 
 Kobylańska Valley / Dolina Kobylańska

Bolechowicka Valley / Dolina Bolechowicka

Bolechowicka Valley / Dolina Bolechowicka 

 Bolechowicka Valley / Dolina Bolechowicka

Racławki Valley / Dolina Racławki



WOODEN ARCHITECTURE ROUTE

- Gold Certification of the Polish Tourism Organisation

251 most valuable and highly interesting historic wooden buildings form the Wooden Architecture Route in Małopolska. Along the trail are picturesque Roman Catholic, Geek Catholic and Orthodox churches, tall bell-towers, Old Polish manor and detached houses , heritage parks, all of which are considered invaluable legacy of folk culture that stood the test of time.



/ SZLAK ARCHITEKTURY DREWNIANEJ
- Złoty Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej
252 najcenniejsze i najciekawsze zabytkowe obiekty drewniane tworzą Szlak Architektury Drewnianej w Małopolsce. Na Szlaku znalazły się malownicze kościoły, piękne cerkwie, smukłe dzwonnice, staropolskie dwory, drewniane wille i skanseny, należące do najcenniejszych zabytków ludowej kultury materialnej.

 
„MAŁOPOLSKA’S COUNTRYSIDE FOR THE SENIORS”

- „The Best Tourism Product” of the Polish Tourism Organisation



/„MAŁOPOLSKA WIEŚ DLA SENIORÓW

- „Najlepszy Produkt Turystyczny” Polskiej Organizacji Turystycznej




 strona internetowa / website:
http://www.sot.org.pl/index.php?p=1_31



Directory of the agritourism offers in Małopolska region (PDF): / Katalog ofert gospodarstw agroturystycznych (PDF): 

 http://www.sot.org.pl/web_documents/seniorzy_katalog.pdf

No comments:

Post a Comment