Tuesday, 14 October 2014

Livorno i Piza, nasz ostatni dzień we Włoszech! / Livorno and Pisa… Our last day in Italy!

Niestety powódź zdecydowała za nas… nie mogliśmy jechać do Genui, jak początkowo planowaliśmy, więc Camper Małopolski obrał inną trasę, zatrzymując się przed kościołem Św. Katarzyny w Livorno. Spotkaliśmy tam ludzi mieszkających w okolicznych kamieniczkach. Pokazując Campera opowiadaliśmy, jak piękny jest Kraków i jak wspaniały jest nasz region!
The inundation decided for us: we couldn’t go to Genova as we first plan, finally… So the Camper took another way, taking place for a while, this morning, in front of St. Catherine’s Church, in Livorno, where we met some people living around. Showing the Camper Małopolski we came with, we told them how beautiful is Krakow and how great it is to visit its region!
Następnie pojechaliśmy odwiedzić znaną na całym świecie wieżę w Pizie! Spotkaliśmy tam wielu ludzi z różnych krajów, którzy podziwiali piękno architektury tego miasta. Jak oni czerpaliśmy przyjemność, robiąc zdjęcia cudownej wieży oraz poznając ich samych… Nasz symbol, czerwone korale podarowaliśmy między innymi nowym przyjaciołom z Filipin… i turystyce z Izraela, która opowiedziała nam, że co roku wraz z synem poznaje europejskie miasta. Może za rok będzie to Kraków!

Jutro kierujemy się w stronę Francji... Żegnajcie Włochy! Witaj Francjo!

And then, we got to the neighborhood of the famous Tower of Pisa! There, a lot of people from a lot of countries around the world take time to admire the beauty of the architecture. Like them, we had fun taking pictures with the special Tower, but we also took the opportunity of meeting those people! We gave our traditional red beads necklace to some people from Philippines, for example… And to a woman from Israel who was with her son and who explained they visit a different city each year… Maybe next year, it will be Krakow!

Tomorrow, the Camper Małopolski enters in France… Arrivederci, Italia! Bonjour la France!
No comments:

Post a Comment