Thursday, 16 October 2014

Słoneczny dzień w Nicei! / Sunny day in Nice!

Dziś Camper Małopolski zawitał do Nicei. Polski konsul rezydujący w tym pięknym mieście bardzo nam pomógł i to właśnie, dzięki jego życzliwości, mogliśmy promować nasz region na Placu Garibaldiego. Ku naszemu zdziwieniu stwierdziliśmy, że sporo Francuzów, których dziś spotkaliśmy posiada polskie korzenie. 
Today Camper Małopolski is visiting Nice. The Polish consul of this beautiful city was very helpful and because of his kindness we were able to promote our region at Garibaldi Square. To our surprise we found out that a lot of French people that we met today has Polish roots. 


Turyści byli zachwyceni malowniczością gór, drewniana architekturą i zabytkowymi miastami Polski. Wielu spośród nich planuje już wycieczkę do Krakowa i innych miejsc w Małopolsce. Część z nich sprawiała wrażenie zdziwionych faktem, że Polska tak bardzo zmieniła się od czasu komunizmu.

Naszym rozmówcom pokazaliśmy zdjęcia i inne materiały prezentujące atrakcje Małopolski. Przyznali, że ich zdanie na temat naszego kraju zmieniło się kiedy je zobaczyli. Teraz postrzegają Polskę i Małopolskę, jako miejsce o bogatej historii, pięknych krajobrazach i rozwiniętych miastach w centrum Europy XXI wieku.

Wielu mieszkańców Francji , których spotkaliśmy zdecydowało, że przyjedzie wkrótce do Krakowa i naszego regionu. To sprawia, że mamy jeszcze więcej zapału do kolejnych rozmów z nowymi ludźmi w czasie podróży po południowej Europie. Nie możemy się doczekać, aby poznać jutro kolejne miasto! Obserwujcie nas na facebooku i odwiedźcie naszego bloga, aby sprawdzić, gdzie jutro się znajdziemy!


The tourists were delighted by our picturesque mountains, wooden architecture and historical cities. Many of them are already planning  trip to Cracow and another places in Małopolska. Some of them were also surprised by the fact that Poland has changed so much since the times of communism.

We were showing them photographs and materials which present attractions of our region. They admitted that their point of view about our country was different  from what they saw  in our videos and pictures. Now they see Poland and Małopolska as a place with a rich history, beautiful landscapes and well developed cities in the center of Europe in XXI century. 


A lot of  French citizens  who we met, decided to go to Cracow and the region soon. It gives us a lot of energy to talk with the new people every day during our trip in southern Europe. We can’t wait to discover the new city tomorrow! Follow us on facebook and visit our blog to see what is our next destination! 

photos:
No comments:

Post a Comment