Saturday, 8 November 2014

Piękno i energia Londynu / The energy and beauty of the city of London

Londyn przywitał nas słońcem i delikatnym brytyjskim deszczem – piękne połączenie, tak piękne jak to miasto, jedna z najliczniej odwiedzanych stolic świata. Dzisiejszy Londyn to także najbardziej międzynarodowe miejsce na mapie Europy. Znajdziemy tu nie tylko Brytyjczyków, ale przede wszystkim Londyńczyków, ludzi pochodzących z różnych zakątków świata, a mieszkających tutaj razem i tworzących piękno i siłę tego niesamowitego miasta. 
London welcome us with sun and gentle British drizzle – beautiful combination, almost as beautiful as this place, one of the most visited city in the world. Today’s London is one of the most international city on a map of Europe. There are not British but Londoners – people from all over the world, living together and creating the beauty and energy of this amazing city. 


Nikogo tutaj nie dziwi, że w stolicy można usłyszeć około 300 różnych języków. Język Polski jest jednym z nich, jednym z najczęściej brzmiących (po Angielskim oczywiście) na takich stacjach metra jak Turnpike line (Angielski 55,2%, Polski 6,7%, Turecki 5,0%) czy Acton (Angielski 63,9%, Polski 7,9%, Somali 3,9%).


Londyńczyków zapoznawaliśmy z pięknem Małopolski na naszym camperowym stanowisku zlokalizowanym na Great Queen Street, nieopodal Covent Garden. Bardzo miło nas zaskoczyło zróżnicowanie podchodzących do Campera przechodniów – mieszkańców pochodzących z różnych krajów, szukających zupełnie odmiennych sposobów spędzania wakacji, ale mających jedną wspólną cechę – wielkie zainteresowanie prezentowaną przez nas ofertą Krakowa i okolic. Niektórzy z nich słyszeli już o Krakowie, inni nawet już tam byli, a część nie miała pojęcia co jest do odkrycia w tym magicznym mieście Europy centralnej…

To anyone living here there is no surprise that within the boundaries of the capital 300 different languages are regularly spoken. Polish is one of them, one of the most commonly used (after English, obviously) at metro stations such as: Turnpike lane (English 55,2%, Polish 6,7%, Turkish 5,0%) or Acton (English 55,2%, Polish 7,9%, Somali 3,9%). 


We were introducing Malopolska to Londoners at Great Queen Street, nearby Covent Garden, so surprise by the audience we encountered – people from all over the world, so different from each other, looking for different ways of spending holidays, but having one thing in common – truly interest in Krakow and its surroundings. Some of them have heard about Krakow, some have even been there, some had no clue what there is to see and do in this magical central European town…

photos:


The London Eye

Big Ben

1 comment:

  1. Świetna inicjatywa! Wspaniały pomysł na reklamowanie naszego pięknego regionu. Korale na pewno wzbudziły zainteresowanie Londyńczyków ;)

    ReplyDelete