Monday, 27 October 2014

Ostatni cel na trasie Campera: Barcelona! / Last destination of Camper’s journey: Barcelona!

Barcelona to przepiękne miejsce otoczone portem, plażą, pełne niezwykłych zabytków architektury i skwerów z małymi sklepikami. W środku tej niemalże perfekcyjnej scenerii, z widokiem na Port Olimpijski stanął Camper Małopolski!
Barcelona is a really beautiful place to see with its port surrounded by the city, its squares full of little markets of all kinds, its beaches, its Olympic City and amazing monuments. Inside of this perfect scenery stands the Camper Małopolski with a view on the Olympic port!

Naprawdę wiele osób przechodziło naprzeciwko naszego stoiska i zadawało więcej pytań na temat Krakowa niż gdziekolwiek wcześniej! W Barcelonie spotkaliśmy turystów z całego świata. Zaprosiliśmy ich oczywiście do Małopolski i zapewniliśmy, że to miejsce, które naprawdę warto zwiedzić. „Cokolwiek pragniecie Państwo zobaczyć: miasta, góry, miejsca pełne historii, piękną architekturę, znajdziecie to Państwo w naszym regionie!”, powtarzaliśmy.

Warto dodać, że temperatura w Barcelonie jest wciąż naprawdę wysoka. Wydaje się jakby lato nadal tu było! Część z naszych rozmówców zastanawiała się jaka pogoda panuje właśnie w Krakowie. Odpowiadaliśmy, że Polska jest piękna o każdej porze roku, nawet kiedy temperatura spada. Jesień czy zima to świetny czas, żeby przyjechać i poznać atrakcje Małopolski! 

A lot of people passed in front of the Camper so we were asked for more information and details about Krakow then before! In Barcelona we met tourists from all around the world.  We invited them to Małopolska and ensured them that this is the place worthy to visit. As we were repeating: “whatever you prefer to see between cities, mountains and historical or architectural places, you may enjoy in our region!’.The temperature in Barcelona is really high. It feels like there is still summer! Some of our visitors was wondering about the weather in Krakow. We told them that Poland is beautiful in every season of the year, even when it’s cold. Autumn and winter is a really great time to come and find out all the attractions of Małopolska!
photos:
No comments:

Post a Comment