Saturday, 25 October 2014

Walencja: czerwone korale dla hiszpańskich i polskich dziewczyn! / Valencia: red necklaces for Spanish and Polish girls!

Wczoraj nasze czerwone korale uszczęśliwiły sporo osób w Walencji! Pośród przechodniów zatrzymujących się przy Camperze, spotkaliśmy wielu Polaków, mieszkających obecnie w Hiszpanii. Wiedzą oni czym są czerwone naszyjniki! Nasza drużyna z dużym entuzjazmem rozmawiała z nimi po polsku i przekazała im materiały, aby pokazali swoim przyjaciołom południową Polskę!
Yesterday our necklaces of red beads made some people happy all day long in Valencia! Between the citizens stopping at the Camper’s stand, there were a lot of Poles living now in Spain. Poles know what these necklaces are! And our team was really enthusiastic to speak with them in Polish and to give them some materials to show the southern Poland to their friends!


Spotkaliśmy między innymi polską nauczycielkę, właścicielkę sklepu z polską żywnością w Walencji i hiszpańskich studentów, którzy uczyli się w Polsce dzięki programowi Erasmus. Rozmawialiśmy także z młodą kobieta, która odwiedziła niedawno Krakowa i była bardzo szczęśliwa widząc mieszkańców Małopolski, piękne zdjęcia i unikatowy Camper Małopolski!

Mieszkańcy Walencji byli dla nas bardzo gościnni. Przynieśli nam hiszpańskie słodycze i nalegali, abyśmy przyjechali do ich miasta ponownie. Po dwóch dniach, które spędziliśmy w tym pięknym mieście znowu ruszamy w drogę. Tym razem zmierzamy do Barcelony!


We also met a Polish teacher, owner of a shop with Polish food in Valencia and Spanish students who have been to Poland on Erasmus. There was also a young woman who  has visited Krakow already and has had a great time there. She was very glad to see people from Małopolska, beautiful photos and the unique Camper Małopolski!


Valencian’s citizens greeted us with nothing but kindness. They brought us some of their typical Spanish sweets and they were inviting us to Valencia soon. After two days that we spent in that beautiful city we are on the road again.    This time we are going to visit Barcelona!


No comments:

Post a Comment