Thursday, 23 October 2014

Pierwszy dzień w Hiszpanii: gorący czwartek w Walencji! / First day in Spain: a hot Thursday in Valencia!

Początek dnia był dosyć chłodny, ale temperatura uległa dużej zmianie! Słońce świeciło naprawdę blisko nas, kiedy zapraszaliśmy przechodniów, stojąc przy naszym Camperze na Placu Ayuntamiento w Walencji. Nowa członkini zespołu świetnie mówiąca po hiszpańsku szczęśliwie dziś do nas dołączyła, a my rozpoczęliśmy naszą misję w pięknym mieście i będziemy kontynuować ją jutro!
The beginning of the day was cold but the temperature didn’t stay the same for a whole day! The sun was really close to us when we began welcoming the people beside our Camper just in front of Valence’s “Ayuntamiento”. Happily, a new member joined our team with a perfect Spanish! We started our mission in that beautiful city today and we will continue it tomorrow!

Walencja to miejsce bogate w zabytki i imponującą kulturę z różnych wieków. To sprawia, że atmosfera, jaka tu panuje jest naprawdę niezwykła. Hiszpanie odwiedzali nasz mały stoliczek, stojący przed koralowym camperem przez cały upalny dzień. Prezentowaliśmy im materiały w języku hiszpańskim, promując Małopolskę i zapraszając ich do Krakowa oraz innych miast naszego regionu.


Spotkaliśmy dziś wiele wspaniałych osób! Jedna z kobiet zabrała ze sobą aż 45 broszur „Trzy dni w Krakowie” (oczywiście w hiszpańskiej wersji językowej). Zgadnijcie dlaczego! Planuje podróż do południowej Polski w przyszłym roku razem z grupą hiszpańskich turystów! Rozmawialiśmy także z Hiszpanami, którzy byli już kiedyś w Krakowie i chcieliby wrócić do Małopolski ponownie! To daje nam dużo energii i motywacji do dalszej pracy!

Odwiedziła nas także kobieta, która zajmuje się promocją Małopolski w Hiszpanii! Przyszła do nas ponieważ obserwuje nasz profil na Facebooku i zobaczyła, że przebywamy właśnie w Walencji! To jedynie przykłady ludzi, których spotkaliśmy… Wierzymy, że wielu spośród nich podzieli się informacjami z innymi i poczuje szczerą chęć poznania naszego pięknego, polskiego regionu!

It is worthy to know that in Valencia you can find buildings and monuments of impressive architectures from different ages. It causes that the atmosphere here is really special. People were visiting our small table in front of the Camper for a whole hot day. We gave them materials in Spanish to promote Małopolska and invite to Krakow and other cities.

Today we met a lot of great people! A Spanish woman took 45 of our brochure called “Three days in Krakow” (of course the Spanish version). Guess why! She plans a trip to southern Poland with a group of Spanish tourists next year! We were also talking with Spanish that had already been to Cracow and want to visit Małopolska again! It give us a lot of power and motivation to our work!


Another women that visited us today promotes Małopolska in Spain. She came to us because she follows us on the Facebook and saw that we are in Valencia! These are only examples of the people that we met… We hope that a lot of others will share the information they received and feel the desire to discover our wonderful Polish region!


photos:

No comments:

Post a Comment