Monday, 1 July 2013

The “Polonia Minor” prices in the hands of those, who contributed to inscription of our treasures on the UNESCO list! / Nagrody “Polonia Minor” w rękach tych, którzy przyczynili się do uzyskania wpisów UNESCO naszych małopolskich perełek!


After the concert in Siedzina heritage park Camper Malopolski moved on to Nowy Sacz, where the Malopolska voivodeship sejmik session took place. This session was special because the inscription of 4 wooden Greek Catholic Parish Churches, the Bochnia Salt Mine, Żupy krakowskie Museum in Wieliczka was celebrated. Astonishing Greek Catholic Parish Churches in Brunary Wyzne, Kwiaton, Owczary and Powroznik UNESCO Committee appreciated in June 2013. Celebrating this great distinction the short films about the wooden treasures were presented during the session as well as most deserving people received “Polonia Minor” prices.The “Polonia Minor” prices were given to:

the parish priest Franciszek Chodór
the parish priest Czesław Kaput
 the parish priest Janusz Kurasz
 the parish priest Janusz Kiełbasa
 prof. dr hab. Antoni Jodłowski
 Krzysztof Zięba
 Mariusz Czuba
 Katarzyna Piotrowska
 Andrzej Siwek
 Roman Marcinek
 Krystyna Menio
 Magdalena and Stanisław Stawowiakowie – the Greek Catholic Parish Church in Kwiatoń and the Parish Church in Binarowa preservationists
 Maria and Jan Hyra - the Greek Catholic Parish Church in Kwiatoń conservators

 We would like to thank and congratulated to all award-winners!


-----------------------PL-----------------------

Nagrody “Polonia Minor” w rękach tych, którzy przyczynili się do uzyskania wpisów UNESCO naszych małopolskich perełek!

Następnego dnia po koncercie Camper Malopolski udał się do Nowego Sącza, gdzie miała miejsce XL sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Sesja wyjątkowa ponieważ świętowano kolejne wpisy – 4 drewnianych, łemkowskich cerkwi  oraz Kopalni Soli Bochnia i Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego UNESCO. Przepiękne cerkwie w BrunarachWyżnych, Kwiatoniu, Owczarach i Powroźniku zostały docenione przez Komitet UNESCO w czerwcu 2013 roku. Z tej okazji na sesji zaprezentowano krótkie filmiki na temat tych drewnianych pereł oraz nagrodzono medalami „Polonia Minor” zasłużone osoby, które swoją ciężką pracą i poświęceniem przyczyniły się do kolejnych wpisów.

Nagrody otrzymali:

Ksiądz Proboszcz Franciszek Chodór - Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Wniebowziętej Brunary Wyżne,

Ksiądz Proboszcz Czesław Kaput - Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Nieustającej Pomocy w Kwiatoniu,

Ksiądz Proboszcz Janusz Kurasz - Rzymskokatolicka Parafia  p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP w Owczarach,

Ksiądz Proboszcz Janusz Kiełbasa - Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Mł. AP. Powroźnik,

prof. dr hab. Antoni Jodłowski - Dyrektor Muzeum Żup Krakowskich w  Wieliczce,

Krzysztof Zięba - Dyrektor Przedsiębiorstwo Państwowe Kopalnia Soli "Bochnia", 

Mariusz Czuba - Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa,

Katarzyna Piotrowska - Muzeum w Nieborowie i Arkadii Oddział Muzeum Narodowego w Warszawie,

Andrzej Siwek - Kierownik Oddziału Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Krakowie,
Roman Marcinek - Narodowy Instytut Dziedzictwa Oddział Terenowy w Krakowie,

Krystyna Menio - Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu,

Magdalena i Stanisław Stawowiakowie – konserwatorzy zabytków,

Maria i Jan Hyrowie - opiekunowie cerkwi w Kwiatoniu.


Dziękujemy i gratulujemy nagrodzonym! Maria and Jan Hyra, the Greek Catholic Parish Church in Kwiatoń conservators, and Magdalena and Stanisław Stawowiakowie – the Greek Catholic Parish Church in Kwiatoń and the Parish Church in Binarowa preservationists 
/ Państwo Maria i Jan Hyrowie, opiekunowie cerkwi w Kwiatoniu, oraz Państwo Magdalena i Stanisław Stawowiakowie, konserwatorzy zajmujący się kościółkiem w Binarowej oraz cerkwią w Kwiatoniu

 *For more photos check our PHOTO GALLERY / Więcej zdjęć w naszej GALERII FOTOGRAFICZNEJ

No comments:

Post a Comment