Wednesday, 11 June 2014

Bajkowy urlop w Małopolsce / Fairy tale leave in Małopolska


W środę, 11 czerwca, na Rynku Głównym w Krakowie miała miejsce akcja promocyjna „Bajkowy urlop w Polsce”. Akcja - zorganizowana przez Polską Organizację Turystyczną we współpracy z MOT - jest podsumowaniem dotychczasowych działań w ramach projektu Promujmy Polskę Razem. On Wednesday, 11th June, promotional event based on a fairy tale creation took place in Krakow at the Main Market Square. The event -organized by Polish Tourism Organization in a cooperation with Malopolska Tourism Organization- is a summary of foregoing activities within the project "Promoting Poland Together".


No comments:

Post a Comment